Obstarávanie

"ZATEPLENIE A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY ĎAČOV"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Ďačov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
270 948,00
Konečná suma(Bez DPH):
266 289,00
Zaplatené:
98.28%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy - Zateplenie a modernizácia materskej školy Ďačov p.č. 239/5.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 4 266 289,00 Neuvedené EUR 10. August 2018 99045

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Zadanie 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877788/content/582635/download","filename":"MŠ Ďačov celkový výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877788/content/582636/download","filename":"MŠ Ďačov elektro celok výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877788/content/582637/download","filename":"MŠ Ďačov ÚK výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877788/content/582638/download","filename":"MŠ Ďačov Vzduchotechnika výkaz výmer.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Máj 2018 20. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985571/content/745444/download","filename":"Otváranie častí ponúk_Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20. August 2018 20. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023548/content/808042/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023776/content/808219/download","filename":"EKO SVIP KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023776/content/808220/download","filename":"EKO SVIP OSTATNE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023793/content/808231/download","filename":"Doplnenie MOVYROB DACOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023793/content/808232/download","filename":"MOVYROB KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023793/content/808233/download","filename":"MOVYROB OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. August 2018 20. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023544/content/808037/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023544/content/808038/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk_Kriteriá.pdf"}]
Súťažné podklady Proj. dokumentácia 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582589/download","filename":"1. Pôdorys 1.NP VZT MŠ Ďačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582590/download","filename":"1.NP UK_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582591/download","filename":"1.PP UK_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582592/download","filename":"2. Pôdorys 2.NP VZT MŠ Ďačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582593/download","filename":"2.NP UK_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582594/download","filename":"BLESKZVOD dacov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582595/download","filename":"ELI 1NP DACOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582597/download","filename":"ELI 1PP DACOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582598/download","filename":"ELI 2NP DACOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582599/download","filename":"3. Rezy VZT MŠ Ďačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582600/download","filename":"NN PRIPOJKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582601/download","filename":"R KOTOLNA DACOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582602/download","filename":"RE DACOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582603/download","filename":"RK DACOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582604/download","filename":"RMS - 1 DACOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582605/download","filename":"SCHEMA ZAPOJENIA KOTOLNE_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582606/download","filename":"STS materska skola dacov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582607/download","filename":"T1 SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582608/download","filename":"T2 1pp sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582609/download","filename":"T3 1np sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582610/download","filename":"T4 2np sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582611/download","filename":"T5 REZ A sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582612/download","filename":"T6 KROV SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582613/download","filename":"T7 POHLADY sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582614/download","filename":"T8 1pp NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582615/download","filename":"T9 1np NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582616/download","filename":"T11 REZ A NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582617/download","filename":"T12 KROV NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582618/download","filename":"T13 PODORYS STRECHY NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582619/download","filename":"T14 POHLADY navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582620/download","filename":"T15 VYPIS OKIEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582621/download","filename":"T16 VYPIS DVERI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582622/download","filename":"T17 VYPIS VNUTORNE DVERE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582623/download","filename":"T18 DETAILY ZATEPLENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582624/download","filename":"T19 DETAIL OKAPOVY CHODNIK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582625/download","filename":"T10 2np NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582626/download","filename":"Technická správa 2017 Bleskozvod Zateplenie a modernizácia mat. školy Ďačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582627/download","filename":"TECHNICKÁ SPRÁVA 2017 ELI prípojka Zateplenie a modernizácia MŠ Dačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582628/download","filename":"Technická správa 2017 ELI zateplenie a modernizácia MŠ Ďačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582629/download","filename":"Technická správa VZT MŠ Ďačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582630/download","filename":"TS-UK MŠ Ďačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877786/content/582631/download","filename":"Zoznam strojov a zariadení MŠ Ďačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023787/content/808226/download","filename":"UNISTAV DACOV KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023787/content/808227/download","filename":"UNISTAV OSTATNE DACOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023787/content/808228/download","filename":"UNISTAV OSTATNE DACOV_2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Október 2017 17. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889306/content/629621/download","filename":"Otváranie častí_Ostatné.pdf"}]
Odkaz na oznámenie VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877782/content/582456/download","filename":"oznamenie-13178_-_wyp.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002482/content/707747/download","filename":"Informacia o vysledku_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023796/content/808236/download","filename":"1_STAV MAJO Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023796/content/808237/download","filename":"2_STAV MAJO Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023796/content/808238/download","filename":"3_STAV MAJO Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023796/content/808239/download","filename":"4_STAV MAJO Ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 20. August 2018 20. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023446/content/808000/download","filename":"Zmluva_o_dielo_ekosvip.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 20. August 2018 20. August 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a úplnosti ponúk 20. August 2018 20. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023546/content/808039/download","filename":"1_Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023546/content/808040/download","filename":"2_Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877784/content/582458/download","filename":"SP_Ďačov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×