Obstarávanie

Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
499 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
499 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233210-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia dopravných retroreflexných gombíkov (ďalej len RDG) na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Realizáciou RDG sa rozumie aplikácia dopravných gombíkov, t. j. dodávka a montáž.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 1 499 500,00 Neuvedené EUR 9. August 2018 99037

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 14. August 2018 14. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021656/content/807576/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 22. November 2018 22. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008970/content/883832/download","filename":"Ponuka - SAROUTE, s.r.o..pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov (ďalej len "RDG") pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. 14. August 2018 14. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021565/content/807517/download","filename":"ZM_2018_0285_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021975/content/835336/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Realizácia RDG.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. August 2018 14. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021647/content/807573/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona - Realizácia RDG.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021971/content/835333/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok úcasti 1 - Rralizácia RDG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021971/content/835334/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021973/content/835335/download","filename":"Zápisnica z OP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Jún 2018 18. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997290/content/788659/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk .pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Marec 2018 15. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954593/content/732859/download","filename":"SP Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve NDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954593/content/732860/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954593/content/732861/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954593/content/732862/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.2, B.3 - Návrh na plnenie kritéria, Jednotková cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954593/content/732863/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×