Obstarávanie

Lomový kameň


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
800 755,00
Konečná suma(Bez DPH):
800 755,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44900000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lomový kameň s naložením na dopravný prostriedok. Odvoz si zabezpečuje kupujúci. Odber na OZ Piešťany pre všetky Správy povodí Váhu a povodia Nitry.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KAMEŇOLOMY, s.r.o. 1 165 491,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99008
PK Doprastav, a.s. 2 93 330,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99009
MBM-GROUP, a.s. 2 45 844,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99010
Tradestone Slovakia s.r.o. 2 223 118,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99011
SLOVSKAL, s.r.o. 2 231 600,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99012
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 2 41 372,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99013

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022908/content/836611/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia spln.podmienok účasti časť Ostatné + Prílohy.pdf"}]
Správa o zákazke Lomový kameň 20. August 2018 20. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023392/content/807972/download","filename":"SPRÁVA o ZÁKAZKE § 24 - LK 2018.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Lomový kameň 4. Jún 2018 4. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990588/content/772557/download","filename":"Info o výsledku vyhodnotenia ponúk - LK 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022925/content/836621/download","filename":"Ponuka Tradestone Slovakia - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "Ostané" 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022912/content/836614/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť Ostatné - Lomový kameň.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 1 k súťažným podkladom "Lomový kameň" 15. Február 2018 15. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944533/content/769728/download","filename":"Vysvetlenie č. 1 k súťažným podkladom - Lomový kameň.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Lomový kameň 2. Február 2018 2. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747549/download","filename":"SP - Lomový kameň final.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747550/download","filename":"Príloha č. 1 k SP - Ramcova dohoda_lomovy kamen_do sutaze_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747551/download","filename":"Príloha č. 2 k SP Opis predmetu zákazky - Lomový kameň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747552/download","filename":"Príloha č. 3 k SP Všeob.info o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747553/download","filename":"Príloha č. 4 k SP Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747555/download","filename":"Príloha č. 5 k SP Čest.vyhl. realizácia_subdod..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747556/download","filename":"Príloha č. 6 k SP JED formular - Lomový kameň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747557/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1a - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747558/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1b - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747559/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1c - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747560/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1d - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747561/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1e - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747562/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1f - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747563/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1a - 1f - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk - Lomový kameň 26. Jún 2018 26. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000134/content/694548/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk - Lomový kameň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000134/content/836609/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk - Lomový kameň.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1248/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022924/content/836620/download","filename":"Ponuka KAMEŇOLOMY - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1316/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022911/content/836613/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - časť Kritériá - Lomový kameň.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "Kritériá" 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022914/content/836615/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť Kritériá - Lomový kameň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022918/content/836616/download","filename":"Ponuka PK DOPRASTAV - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022922/content/836618/download","filename":"Ponuka MBM-GROUP - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952209/content/721473/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk Ostatné - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1141/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022920/content/836617/download","filename":"Ponuka EUROVIA - Kameňolomy - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1211/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1290/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1201/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974779/content/696111/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk Kritériá - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022923/content/836619/download","filename":"Ponuka SLOVSKAL - Lomový kameň 2018.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×