Obstarávanie

Združená dodávka elektriny


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 283 740,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 567 480,00
Zaplatené:
200.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je združená dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za odberateľov a zabezpečenie distribúcie elektriny pre všetky odberné miesta rozpočtových organizácií rezortu ministerstva podľa prílohy č.1 Rámcovej dohody.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ZSE Energia, a.s. 4 3 283 740,00 Neuvedené EUR 22. December 2017 98963
MAGNA ENERGIA a.s. 4 3 283 740,00 Neuvedené EUR 22. December 2017 98964

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908340/content/738307/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania obálok 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/919680/content/789496/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z celkového vyhodnotenia ponúk (po automatizovanom vyhodnotení ponúk) 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/919876/content/789739/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – PO_ E.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a spresnenie súťažných podkladov 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903811/content/719113/download","filename":"VYSVETLENIE ELEKTRINA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - združená dodávka elektriny 26. Október 2017 26. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894355/content/651422/download","filename":"Súťažné podklady zdruzena dodavka elektriny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894355/content/651423/download","filename":"Priloha c_1_zoznam OM elektrina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894355/content/651424/download","filename":"Priloha5_OM elektrina 2015_2021.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894355/content/651425/download","filename":"Priloha_5a_OM elektrina 2015_2017_priebehove.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894355/content/651426/download","filename":"Priloha_5b_OM elektrina 2015_2017_nepriebehove.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894355/content/651428/download","filename":"Priloha4_RD_dohoda o prilezitostnom spol_obsta_EE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/919863/content/789727/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – PRED aukciou E.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_Magna Energia a.s. 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920091/content/790476/download","filename":"Ponuka_Magna_E.pdf"}]
Zmluva Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009126/content/884133/download","filename":"Realizačné zmluva, CRZ r. 2019.pdf"}]
Zmluva Realizačné zmluvy 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949680/content/703658/download","filename":"realizačné zmluvy _01.03.2018_elektrina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949680/content/703659/download","filename":"odkaz_realizačné zmluvy_13.2018_elektrina.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny_BCF 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918418/content/784526/download","filename":"RD_Odkaz_BCF.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_SSE a.s. 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920093/content/790478/download","filename":"Ponuka_SSE.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny_ZSE 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918452/content/784590/download","filename":"RD_Odkaz_ZSE.pdf"}]
Zmluva Realizačné zmluvy 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920118/content/790496/download","filename":"Odkaz_Realizačné zmluvy_E.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_BCF 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920086/content/789940/download","filename":"Ponuka_BCF-E.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918440/content/784572/download","filename":"RD_Odkaz_Magna.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_ZSE Energia, a.s. 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920088/content/789944/download","filename":"Ponuka_ZSE-E.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/919937/content/789799/download","filename":"Správa o zákazke E.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odkaz na dokumentáciu 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897262/content/687263/download","filename":"Odkaz na dokumentáciu_word_excel -ELEKTRINA.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti ponúk 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/919881/content/789754/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti ponúk_E.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×