Obstarávanie

Obstaranie CNC laserového paliacieho stroja


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
K T S, spol. s r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
165 150,00
Konečná suma(Bez DPH):
165 150,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42621100-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obstaranie CNC laserového paliacieho stroja. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ADEONA, s.r.o. 6 165 150,00 Neuvedené EUR 6. August 2018 98906