Obstarávanie

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
209 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
209 400,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39711200-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú tieto logické celky: Logický celok č. 1: Linka na pečenie koláčov 1ks Logický celok č. 2: Rekuperácia tepla 1ks Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mário Jursa - MEC 3 193 350,00 Neuvedené EUR 6. August 2018 98901
Mário Jursa - MEC 3 16 050,00 Neuvedené EUR 6. August 2018 98902