Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
100 661,00
Konečná suma(Bez DPH):
100 659,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese dreva

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jozef Považan - POJO 10 14 414,00 Neuvedené EUR 4. Január 2018 238788
Šuriansky s.r.o. 10 39 830,00 Neuvedené EUR 8. Január 2018 238787
Jozef Barbora 10 17 833,00 Neuvedené EUR 5. Január 2018 238786
Rudolf Baniari 10 28 582,00 Neuvedené EUR 8. Január 2018 238785

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Všeobecné záväzné podmienky 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891883/content/640646/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891873/content/640595/download","filename":"01 SP originál komplex 2018 LS Žaca .pdf"}]
Súťažné podklady Opis 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891890/content/640721/download","filename":"Príloha č. 3.1.Opis-Rozsah zákazky a cenová ponuka príloha č 3.1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925875/content/699689/download","filename":"Pacher.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Súťažné podklady SP komplex 2b 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891906/content/640871/download","filename":"Príloha č. II. SP komplex (5)2b.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925880/content/699697/download","filename":"Považan.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia účasti 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925847/content/699617/download","filename":"ZPUZaca.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk LS Žarnovica 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910260/content/747883/download","filename":"ZPZaca.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Otváranie ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925845/content/699615/download","filename":"02Zápisnica z otvárania obálok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925851/content/699628/download","filename":"Baniari.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Správa o zákazke Správa LS Žarnovica 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925650/content/699040/download","filename":"2Správa.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 17. Január 2019 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019057/content/903502/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 02 2018.pdf"}]
Súťažné podklady SP komplex 2a 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891902/content/640852/download","filename":"Príloha č. II. SP komplex (5)2a.pdf"}]
Súťažné podklady Zápis o vyhodnotení ponúk 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891894/content/640798/download","filename":"Príloha č. 4 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Zákazkový list 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891899/content/640813/download","filename":"Príloha č. 5.1 RD Zákazkový list.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED LS Žarnovica 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891867/content/640530/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Súťažné podklady Výzva na zaslanie CP 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891888/content/640719/download","filename":"Príloha č. 3 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925887/content/699700/download","filename":"Šuriansky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Súťažné podklady Rámcová dohoda 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891879/content/640641/download","filename":"Ramcova dohoda ťažba 2018-final LS Žaca.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925871/content/699684/download","filename":"Maňkovský.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925860/content/699668/download","filename":"Bielik.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925868/content/699679/download","filename":"Forestra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925873/content/699686/download","filename":"Oremusz.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925864/content/699673/download","filename":"DR DREVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Súťažné podklady Samofakturácia 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891885/content/640651/download","filename":"Príloha č. 2 RD Samofakturácia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925854/content/699660/download","filename":"Barbora.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Súťažné podklady Objednávka 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891896/content/640802/download","filename":"Príloha č. 5 RD Objednávka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×