Obstarávanie

Geodetické služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
288 541,00
Konečná suma(Bez DPH):
288 541,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71355200-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú služby, ktorými sa zabezpečí geodetické zameranie vybraných monitorovacích objektov štátnej hydrologickej siete. Zameranie musí byť vykonané geodetom s oprávnenosťou vykonávať polohopisné a výškopisné zamerania s vystavením oficiálneho geodetického protokolu.. Geodetické práce je potrebné vykonať v zmysle príloh Zmluvy o poskytnutí služby v každom z 297 objektov povrchových vôd (vodomerná stanica) a v každom zo 66 objektov podzemných vôd (meracia sonda). Geodetické merania sú dôležitou súčasťou monitorovacieho procesu na elimináciu nepresností v monitorovaní a hodnotení množstva a režimu povrchových a podzemných vôd, ako aj na odstránenie historických nepresností v lokalizácii objektov podzemných vôd. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GEODÉZIA Žilina a. s. 3 288 541,00 Neuvedené EUR 4. Január 2019 238725

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Október 2017 20. Október 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018757/content/903090/download","filename":"príloha k zápisnici splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018757/content/903091/download","filename":"zápisnica o splnení podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917423/content/781829/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - v profile.pdf"}]
Zmluva zmluva o poskytnutí služby 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018754/content/903086/download","filename":"MoPV_GS_Zmluva_bez podpisov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018760/content/903095/download","filename":"GEO-KOD_Ponuka_KRITÉRIÁ_bez podpisov.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk zápisnica o vyhodnotení ponúk 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018758/content/903092/download","filename":"zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018758/content/903093/download","filename":"zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. November 2017 27. November 2017 []
Správa o zákazke správa o zákazke 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018755/content/903087/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876149/content/575305/download","filename":"oznamenie UVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 6. Október 2017 6. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884271/content/608526/download","filename":"vysvetlenie 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018759/content/903094/download","filename":"Geodézia Žilina_ponuka KRITÉRIÁ_bez podpisov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018761/content/903096/download","filename":"Geodeting_ponuka_KRITÉRIÁ_bez podpisov.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876151/content/575313/download","filename":"Súťažné podklady SHMU_geodetické služby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876151/content/575314/download","filename":"Geodeticke sluzby_podzemna voda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876151/content/575315/download","filename":"Geodeticke sluzby_povrchove vody.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018756/content/903088/download","filename":"zápisnica tabuľka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018756/content/903089/download","filename":"zápisnica z otvráania ponúk ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×