Obstarávanie

Služby mobilného operátora


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
21 034,00
Konečná suma(Bez DPH):
21 034,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64200000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie spoľahlivých, komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, ďalšie služby) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do telefónnej siete úspešného uchádzača.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Orange Slovensko, a.s. 1 21 034,00 Neuvedené EUR 30. Júl 2014 98290

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 25. Január 2019 25. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. August 2014 4. August 2014
Zápisnica Zápisnica 4. August 2014 4. August 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2015 19. Január 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 24. Február 2015 24. Február 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 15. Február 2017 15. Február 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. August 2014 4. August 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 16. Jún 2016 16. Jún 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Január 2015 16. Január 2015
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 30. Júl 2014 30. Júl 2014
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Január 2015 16. Január 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2015 20. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2014 1. Júl 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. August 2014 4. August 2014
Ponuky uchádzačov Orange Slovensko, a.s. 5. August 2014 5. August 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2015 20. Marec 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. August 2014 4. August 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. August 2018 30. August 2018
Iný dokument k zákazke oznámenie o otváraní častí ponúk Ostatné 19. Máj 2014 19. Máj 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Júl 2015 21. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2015 19. Január 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury za mesiac maj 2016 10. Jún 2016 10. Jún 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2015 19. Január 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 25. Január 2019 25. Január 2019
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury za mesiac februar 2016 11. Marec 2016 11. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. August 2015 7. August 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 30. August 2018 30. August 2018
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury za mesiac januar 2016 24. Február 2016 24. Február 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 9. Február 2016 9. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Jún 2015 10. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury za mesiac marec 2016 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Január 2016 20. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Október 2015 23. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2015 19. Január 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury za mesiac april 2016 26. Máj 2016 26. Máj 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2016 15. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. November 2015 19. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×