Obstarávanie

Oprava diaľničného mosta ev.č. D1- 134 Skala – pravý most


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
689 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
432 649,00
Zaplatené:
62.75%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45111000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava diaľničného mosta ev.č. D1-134, ktorý je v správe SSÚD Trenčín. Táto oprava zahŕňa nasledovné práce: vybúranie vozovkových vrstiev a izolácie, realizácia izolácie a horného povrchu nosnej konštrukcie, zhotovenie nových vozovkových vrstiev, výmena obrusnej vrstvy vozovky na dĺžke l=30m pred a za mostom, výmena oceľových zvodidiel v mieste stredného deliaceho pásu, výmena tesniacej gumy mostného záveru. Stavebné práce budú vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle platných noriem a predpisov. Oprava mosta bude realizovaná po poloviciach šírky vozovky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav, a.s. 7 432 649,00 Neuvedené EUR 24. Júl 2018 98183

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025137/content/835525/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Marec 2018 26. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753616/download","filename":"SP Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-134 Skala.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753617/download","filename":"Príloha č.1 k časti A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753618/download","filename":"Príloha č.2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753619/download","filename":"Príloha č 1 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753620/download","filename":"Príloha č.1 k časti B.2 - Špecifikácia ceny - Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753621/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753622/download","filename":"S505 D1-134 PM A Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753623/download","filename":"S505 D1-134 PM_B_Celkova situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753624/download","filename":"S505 D1 134 404 Zoznam súradníc vytyčovacích bodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753625/download","filename":"S505_D1-134 PM_001_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753626/download","filename":"S505_D1-134 PM_002_Prehladny vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753627/download","filename":"S505_D1-134 PM_401_Vozovka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753628/download","filename":"S505_D1-134 PM_402_Zvodidlo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753629/download","filename":"S505_D1-134 PM_403_Vytýčenie príslušenstva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753630/download","filename":"S505_D1-134 PM_404_Zoznam súradníc vytyčovacích bodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753631/download","filename":"S505_D1-134 Pravý most_Zoznam_priloh_časť D celá strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753632/download","filename":"S505 D1-134 PM F Zoznam príloh-celá strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753633/download","filename":"S505 D1-134_PM - F Rozpiska obalu F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753634/download","filename":"S505 D1-134_PM - F_1_ Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753635/download","filename":"S505 D1-134_PM - F_2_1_ Účelová mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753636/download","filename":"S505 D1-134_PM - F_2_2_ Účelová mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753637/download","filename":"S505 D1-134 PM I Prieskumy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753638/download","filename":"S505 D1-134 Pravý most_Vonkajší obal _rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753639/download","filename":"S505 D1-134 Pravý most_Zoznam_priloh_Vonkajší obal_.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012852/content/835515/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013247/content/835520/download","filename":"03 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií I 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/968394/content/782978/download","filename":"Vysvetlenie informácií I. Fin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025125/content/835522/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Máj 2018 29. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762928/download","filename":"Poradie uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762929/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762930/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762931/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762932/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762933/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762934/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762935/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK-Úspešný.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025143/content/835527/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-134 Skala - pravý most 24. Júl 2018 24. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012432/content/835514/download","filename":"ZM_2018_0256_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií II 13. Apríl 2018 13. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969995/content/786493/download","filename":"Vysvetlenie informácií II.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie ponuky 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025145/content/835528/download","filename":"ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025145/content/835529/download","filename":"FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025131/content/835523/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013245/content/835519/download","filename":"03 Zápisnica z otváranie ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013242/content/835516/download","filename":"03 Zápisnica z vyhodnotenia požiadaviek na PZ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013242/content/835518/download","filename":"03 Zápisnica z vyhodnotenia PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025139/content/835526/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025135/content/835524/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2018/0256 - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-134 Skala – pravý most 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014903/content/895308/download","filename":"DZM_2018_0256_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025122/content/835521/download","filename":"Ponuka.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×