Obstarávanie

Oprava diaľničného mosta ev.č. D1- 134 Skala – pravý most


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
689 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
432 649,00
Zaplatené:
62.75%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45111000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava diaľničného mosta ev.č. D1-134, ktorý je v správe SSÚD Trenčín. Táto oprava zahŕňa nasledovné práce: vybúranie vozovkových vrstiev a izolácie, realizácia izolácie a horného povrchu nosnej konštrukcie, zhotovenie nových vozovkových vrstiev, výmena obrusnej vrstvy vozovky na dĺžke l=30m pred a za mostom, výmena oceľových zvodidiel v mieste stredného deliaceho pásu, výmena tesniacej gumy mostného záveru. Stavebné práce budú vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle platných noriem a predpisov. Oprava mosta bude realizovaná po poloviciach šírky vozovky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav, a.s. 7 432 649,00 Neuvedené EUR 24. Júl 2018 98183

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025137/content/835525/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Marec 2018 26. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753616/download","filename":"SP Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-134 Skala.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753617/download","filename":"Príloha č.1 k časti A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753618/download","filename":"Príloha č.2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753619/download","filename":"Príloha č 1 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753620/download","filename":"Príloha č.1 k časti B.2 - Špecifikácia ceny - Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753621/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753622/download","filename":"S505 D1-134 PM A Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753623/download","filename":"S505 D1-134 PM_B_Celkova situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753624/download","filename":"S505 D1 134 404 Zoznam súradníc vytyčovacích bodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753625/download","filename":"S505_D1-134 PM_001_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753626/download","filename":"S505_D1-134 PM_002_Prehladny vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753627/download","filename":"S505_D1-134 PM_401_Vozovka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753628/download","filename":"S505_D1-134 PM_402_Zvodidlo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753629/download","filename":"S505_D1-134 PM_403_Vytýčenie príslušenstva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753630/download","filename":"S505_D1-134 PM_404_Zoznam súradníc vytyčovacích bodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753631/download","filename":"S505_D1-134 Pravý most_Zoznam_priloh_časť D celá strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753632/download","filename":"S505 D1-134 PM F Zoznam príloh-celá strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753633/download","filename":"S505 D1-134_PM - F Rozpiska obalu F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753634/download","filename":"S505 D1-134_PM - F_1_ Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753635/download","filename":"S505 D1-134_PM - F_2_1_ Účelová mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753636/download","filename":"S505 D1-134_PM - F_2_2_ Účelová mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753637/download","filename":"S505 D1-134 PM I Prieskumy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753638/download","filename":"S505 D1-134 Pravý most_Vonkajší obal _rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959610/content/753639/download","filename":"S505 D1-134 Pravý most_Zoznam_priloh_Vonkajší obal_.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012852/content/835515/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013247/content/835520/download","filename":"03 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií I 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/968394/content/782978/download","filename":"Vysvetlenie informácií I. Fin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025125/content/835522/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Máj 2018 29. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762928/download","filename":"Poradie uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762929/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762930/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762931/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762932/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762933/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762934/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988676/content/762935/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK-Úspešný.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025143/content/835527/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-134 Skala - pravý most 24. Júl 2018 24. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012432/content/835514/download","filename":"ZM_2018_0256_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií II 13. Apríl 2018 13. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969995/content/786493/download","filename":"Vysvetlenie informácií II.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie ponuky 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025145/content/835528/download","filename":"ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025145/content/835529/download","filename":"FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025131/content/835523/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013245/content/835519/download","filename":"03 Zápisnica z otváranie ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013242/content/835516/download","filename":"03 Zápisnica z vyhodnotenia požiadaviek na PZ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013242/content/835518/download","filename":"03 Zápisnica z vyhodnotenia PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025139/content/835526/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025135/content/835524/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2018/0256 - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-134 Skala – pravý most 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014903/content/895308/download","filename":"DZM_2018_0256_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025122/content/835521/download","filename":"Ponuka.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×