Obstarávanie

Zdravotnícke služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 600 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 600 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
85100000-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na zabezpečenie služby s názvom Zdravotnícke služby. Služby zdravotnej starostlivosti zabezpečuje obstarávateľ v súlade s platnou legislatívou pre svojich zamestnancov, z dôvodu zaistenia bezpečnosti železničnej dopravy a ochrany zdravia pri práci tak, aby pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, vykonávali len zamestnanci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť a aby práce vykonávané v sťažených a zdravie poškodzujúcich podmienkach nemali negatívny vplyv na zdravie zamestnancov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Falck Healthcare a. s. 2 2 320 000,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2018 98142
MEDCENTRUM, s.r.o. 1 1 440 000,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2018 98143
NOVAPHARM, s.r.o. 1 1 240 000,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2018 98144
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. 2 2 600 000,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2018 98145

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "časť Ostatné" 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012813/content/846176/download","filename":"Ostatné 1 na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012813/content/846177/download","filename":"Ostatné 2 na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012813/content/846178/download","filename":"ZMLUVA_ZA do CRZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 5. September 2017 5. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/870917/content/667862/download","filename":"Vysvetlenie SP na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva pre región Košice 6. Júl 2018 6. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004587/content/717858/download","filename":"Košice KOMPLET.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "časť Ostatné" 26. Júl 2018 26. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013621/content/804158/download","filename":"Ostané ZV 1 na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013621/content/804159/download","filename":"Ostatné ZV 2 na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013621/content/804160/download","filename":"Ostatné BA 1 na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013621/content/804161/download","filename":"Ostatné BA 2 na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013621/content/804162/download","filename":"Zmluva ZV KOMPLET.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013621/content/804163/download","filename":"Ostatné BA zluva 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013621/content/804164/download","filename":"Ostatné BA zmluva 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013621/content/804165/download","filename":"Ostatné BA zmluva 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Kapitola B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (vrátane jej príloh) 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613048/download","filename":"ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613049/download","filename":"Príloha č. 1a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613050/download","filename":"Príloha č. 1b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613051/download","filename":"Príloha č. 1c.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613052/download","filename":"Príloha č. 1d.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613053/download","filename":"Príloha č. 2a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613054/download","filename":"Príloha č. 2b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613055/download","filename":"Príloha č. 3a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613056/download","filename":"Príloha č. 3b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613057/download","filename":"Príloha č. 6 - Predpokladaný počet zamestnancov a zoznam pracovísk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613058/download","filename":"príloha č. 7a - Lekársky posudok na výkon práce na dráhach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613059/download","filename":"príloha č. 7b - Lekársky posudok - RIZIKOVÁ PRÁCA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613060/download","filename":"príloha č. 7c - ekársky posudok - INÉ LPP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613061/download","filename":"príloha č. 7d - Lekársky posudok - MIMORIADNA LPP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613062/download","filename":"Príloha č. 7e - Vodiči.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613063/download","filename":"príloha č. 7f - Lekársky posudok - Vyšetrenie fyzickej spôsobilosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613064/download","filename":"príloha č. 7g - Lekársky posudok - SBS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613065/download","filename":"Príloha č. 8 - Predpokladaný zoznam zamestancov na očkovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613066/download","filename":"Príloha č. 9 - Výkaz lekárskych preventívnych prehliadok - vzor elektronického súboru.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861233/content/613067/download","filename":"Príloha č. 10 - Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania časti ponúk OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010750/content/846171/download","filename":"1_Zápisnica_otváranie ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010750/content/846172/download","filename":"4_Zápisnica_otváranie kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "časť Kritériá" 23. Júl 2018 23. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011868/content/803599/download","filename":"BA - Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011868/content/803600/download","filename":"KE - Kriteria na zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "časť Kritériá" 23. Júl 2018 23. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011949/content/803633/download","filename":"Kritériá na zverejnenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Jún 2018 7. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994141/content/778086/download","filename":"Informácia o výsledku_UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "časť Ostatné" 26. Júl 2018 26. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013622/content/804166/download","filename":"BA ostatné 1 na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013622/content/804167/download","filename":"BA ostatné 2 na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013622/content/804168/download","filename":"KE ostatné 1 na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013622/content/804169/download","filename":"KE ostatné 2 na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013622/content/804170/download","filename":"KE ostatné 3 na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013622/content/804171/download","filename":"BA KOMPLET.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013622/content/804172/download","filename":"KE ostatné zmluva.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy (región Žilina) 6. Júl 2018 6. Júl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "časť Ostatné" 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012815/content/846179/download","filename":"OStatné na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012815/content/846180/download","filename":"ZMLUVA_KE do CRZ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy (región Zvolen) 6. Júl 2018 6. Júl 2018 []
Zmluva Zmluva pre región Žilina 6. Júl 2018 6. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004582/content/717844/download","filename":"Zmluva ZA komplet.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. September 2017 7. September 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy (región Bratislava) 6. Júl 2018 6. Júl 2018 []
Zápisnica ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK, ČASŤ PONÚK „KRITÉRIÁ“ a ČASŤ PONÚK "OSTATNÉ" 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010764/content/846174/download","filename":"3_Zápisnica_vyhodnotenie časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010764/content/846175/download","filename":"5_Zápisnica_vyhodnotenie časť kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "časť Kritériá" 23. Júl 2018 23. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011952/content/803634/download","filename":"Kritériá na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva pre región Zvolen 6. Júl 2018 6. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004584/content/717852/download","filename":"Zmluva ZV KOMPLET.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Zdravotnícke služby 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861219/content/612962/download","filename":"Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861219/content/612963/download","filename":"Príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861219/content/612964/download","filename":"Príloha č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861219/content/612965/download","filename":"Príloha č. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861219/content/612966/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010759/content/846173/download","filename":"2_Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Marec 2018 29. Marec 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke v zmysle § 24 ZoVO 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004522/content/846170/download","filename":"Správa o zákazke § 24.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača "časť Kritériá" 23. Júl 2018 23. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011977/content/803646/download","filename":"BA kritériá na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011977/content/803647/download","filename":"ZV kritériá na zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument - formulár (vyplnená časť I.) 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861213/content/612937/download","filename":"jed-formular Zdravotnícke služby.pdf"}]
Zmluva Zmluva pre región Bratislava 6. Júl 2018 6. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004578/content/717838/download","filename":"BA KOMPLET.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy (región Košice) 6. Júl 2018 6. Júl 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×