Obstarávanie

Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste Sabinov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 016 575,00
Konečná suma(Bez DPH):
950 968,00
Zaplatené:
93.54%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45316100-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Realizácia rekonštrukcie bude realizovaná v troch etapách : Stavebné objekty Etapy č.1: S01 - Výmena svietidiel S02 - Doplnenie svietidiel S03 - Výmena RVO za diaľkovo riadené S04 - Osvetlenie prechodov pre chodcov S05 - Odstránenie káblových porúch so zameraním S06 - Výmena AlFe vedenia za izolovaný kábel do 6 mesiacov od prevzatia staveniska Stavebné objekty Etapy č.2: S07 - Výmena sadových stĺpov S08 - Výmena vysokých stožiarov S09 - Odstránenie káblových porúch - výmena káblových trás do 18 mesiacov od prevzatia staveniska Stavebné objekty Etapy č.3: S010 , S011 , S012 , S014 , S015 , S016 , S017 , S018 do 36 mesiacov od prevzatia staveniska jednotlivých stavebných objektov,ktoré určí objednávateľ na základe rozhodnutia mestské-ho zastupiteľstva a potvrdeného finančného krytia vybraných stavebných objektov zo strany objednávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
O.S.V.O. comp, a.s. 2 950 968,00 Neuvedené EUR 13. Júl 2018 97706

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Jún 2018 12. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995349/content/781933/download","filename":"Formular 52 VO SABINOV KRITERIA.pdf"}]
Zmluva ZMLUVA O DIELO 3A - ZOD - 0030618 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009620/content/848739/download","filename":"Zmluva o dielo 3A-ZOD-0030618.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 24. Júl 2018 24. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012764/content/851746/download","filename":"Ponuka OSVO Sabinov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke : Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste Sabinov 24. Júl 2018 24. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012757/content/851739/download","filename":"Správa o zákazke SABINOV.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZMLUVA O DIELO 3A - ZOD - 0030618 18. Júl 2018 18. Júl 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Júl 2018 24. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012762/content/851744/download","filename":"Zápisnica z otvárania (kritériá) SABINOV UCHADZACI.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Jún 2018 14. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996375/content/785306/download","filename":"formular § 55 ods 2 VO SABINOV.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. Október 2017 4. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883331/content/605953/download","filename":"Formular 52 VO SABINOV Ostatne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia časti OSTATNÉ 24. Júl 2018 24. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012760/content/851741/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia I (ostatné) VO SABINOV.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časti KRITÉRIA 24. Júl 2018 24. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012766/content/851749/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia (kritériá) SABINOV 2018.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady link 6. September 2017 6. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871490/content/552396/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×