Obstarávanie

Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
422 727,00
Konečná suma(Bez DPH):
422 727,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233221-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej len "VDZ") na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa použitím jednozložkového, dvojzložkového materiálu - studeného plastu alebo termoplastu. Realizácia VDZ: dodanie materiálu a práce, pravidelná obnova ako aj obnova VDZ po opravách, údržbe povrchov vozoviek a odstránenie existujúceho VDZ v prípade potreby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 1 422 727,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2018 97702

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579263/content/217421/download","filename":"ZM_2015_0532_podpisana verzia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2015/0532 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774348/content/560468/download","filename":"ZM_2015_0532_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579269/content/217519/download","filename":"zapisnica splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579269/content/217521/download","filename":"zapisnica splnenia podmienok účasti 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OSFER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice - časť Ostatné 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217839/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217840/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217841/download","filename":"Plnenie zmluvy zabezpečené subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217842/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217843/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579221/content/217844/download","filename":"Zábezpeka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona - otváranie časť "Ostatné" 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579251/content/217607/download","filename":"INO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579218/content/218217/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579218/content/218218/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579218/content/218219/download","filename":"zapisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579218/content/218220/download","filename":"zapisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579260/content/217903/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579245/content/217409/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 otváranie časti ponúk Kritériá 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579254/content/217738/download","filename":"Otváranie časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579212/content/217803/download","filename":"SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579212/content/217804/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.1 - Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579212/content/217805/download","filename":"Príloha k časti A.2, k časti B.2, k časti B.3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAROUTE, s.r.o. - časť Kritériá 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579239/content/217498/download","filename":"časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579239/content/217499/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OSFER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice - časť Kritériá 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579224/content/217911/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - časť Kritériá 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579248/content/217515/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0532 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795377/content/670426/download","filename":"ZM_2015_0532_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAROUTE, s.r.o. - časť Ostatné 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218662/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218663/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218664/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218665/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218666/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579236/content/218667/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VADET s.r.o. - časť Ostatné 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218399/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218400/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218401/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218402/download","filename":"Plná moc pre vedúceho člena skupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218403/download","filename":"Špecifikácia časti prác na diele vyk. subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218404/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218405/download","filename":"Určenie osoby zodp. za real. súť. kola EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218406/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579227/content/218407/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 29. December 2015 29. December 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579257/content/217828/download","filename":"oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATES, a.s. - časť Kritériá 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579233/content/218628/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0532-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957969/content/747003/download","filename":"ZM_2015_0532_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579215/content/217935/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579215/content/217936/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - časť Ostatné 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218177/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218178/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218179/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218180/download","filename":"Spoločenská zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218181/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218182/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218183/download","filename":"Zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579242/content/218184/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATES, a.s. - časť Ostatné 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218565/download","filename":"Potvrdenie o bankovej záruke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218566/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218567/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218568/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218569/download","filename":"Vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579230/content/218570/download","filename":"Zoznam príloh.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×