Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
133 040,00
Konečná suma(Bez DPH):
133 039,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese dreva

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FORESTRA, s.r.o. 4 108 941,00 Neuvedené EUR 11. Január 2018 97223
Šuriansky s.r.o. 4 24 098,00 Neuvedené EUR 8. Január 2018 97224

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Súťažné podklady Zápis o vyhodnotení ponúk 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891958/content/640985/download","filename":"Príloha č. 4 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925898/content/699712/download","filename":"DR DREVO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 17. Január 2019 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019058/content/903505/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 04 2018.pdf"}]
Súťažné podklady Výzva na zaslanie CP 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891953/content/640971/download","filename":"Príloha č. 3 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"}]
Súťažné podklady Opis 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891955/content/640980/download","filename":"Príloha č. 3.1.Opis-Rozsah zákazky a cenová ponuka príloha č 3.1.pdf"}]
Súťažné podklady Zákazkový list 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891963/content/640996/download","filename":"Príloha č. 5.1 RD Zákazkový list.pdf"}]
Súťažné podklady SP komplex 2a 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891966/content/641009/download","filename":"Príloha č. II. SP komplex (5)2a.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891943/content/640948/download","filename":"01 SP originál komplex 2018 LS Žiar .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925892/content/699703/download","filename":"04Zápisnica z otvárania obálok.pdf"}]
Súťažné podklady Objednávka 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891960/content/640989/download","filename":"Príloha č. 5 RD Objednávka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925896/content/699709/download","filename":"Bielik.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED LS Žiar 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891941/content/640938/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925904/content/699720/download","filename":"Šuriansky.pdf"}]
Súťažné podklady Samofakturácia 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891950/content/640966/download","filename":"Príloha č. 2 RD Samofakturácia.pdf"}]
Súťažné podklady Rámcová dohoda 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891946/content/640953/download","filename":"Ramcova dohoda ťažba 2018-final LS Žiar.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia účasti 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925894/content/699706/download","filename":"ZPUZiar.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk LS Žiar 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910264/content/747892/download","filename":"ZPZiar.pdf"}]
Súťažné podklady SP komplex 2b 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891969/content/641020/download","filename":"Príloha č. II. SP komplex (5)2b.pdf"}]
Súťažné podklady Všeobecné záväzné podmienky 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891948/content/640962/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925902/content/699717/download","filename":"Forestra.pdf"}]
Správa o zákazke Správa LS Žiar 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925653/content/699045/download","filename":"4Správa.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×