Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
122 431,00
Konečná suma(Bez DPH):
122 429,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese dreva

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jozef Maruška 7 25 230,00 Neuvedené EUR 11. Január 2018 97214
Jozef Pacher-BIŽOK 7 15 635,00 Neuvedené EUR 11. Január 2018 97215
Šuriansky s.r.o. 7 30 352,00 Neuvedené EUR 8. Január 2018 97216
BIELIK P, s.r.o. 7 51 212,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 97217

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady SP komplex 2b 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891857/content/640504/download","filename":"Príloha č. II. SP komplex (5)2b.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925798/content/699518/download","filename":"Forestra.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Brod 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891819/content/640354/download","filename":"01 SP originál komplex 2018 LS Brod .pdf"}]
Súťažné podklady Zákazkový list 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891851/content/640464/download","filename":"Príloha č. 5.1 RD Zákazkový list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925830/content/699587/download","filename":"TMaruska.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925804/content/699535/download","filename":"DR DREVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925789/content/699511/download","filename":"01Zápisnica z otvárania obálok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925810/content/699554/download","filename":"JMaruska.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925800/content/699521/download","filename":"Bielik.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Súťažné podklady SP komplex 2a 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891854/content/640469/download","filename":"Príloha č. II. SP komplex (5)2a.pdf"}]
Súťažné podklady Rámcová dohoda 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891825/content/640382/download","filename":"Ramcova dohoda ťažba 2018-final LS Brod.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk LS Brod 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910258/content/747879/download","filename":"ZPBrod.pdf"}]
Súťažné podklady Opis 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891839/content/640424/download","filename":"Príloha č. 3.1.Opis-Rozsah zákazky a cenová ponuka príloha č 3.1.pdf"}]
Súťažné podklady Zápis o vyhodnotení ponúk 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891844/content/640426/download","filename":"Príloha č. 4 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925815/content/699561/download","filename":"Pacher.pdf"}]
Správa o zákazke Správa LS Brod 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925638/content/699017/download","filename":"1Správa.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o vyhodnotení podmienok účasti 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925794/content/699515/download","filename":"ZPUBrod.pdf"}]
Súťažné podklady Objednávka 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891848/content/640436/download","filename":"Príloha č. 5 RD Objednávka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925822/content/699574/download","filename":"Šuriansky.pdf"}]
Súťažné podklady Výzva na zaslanie CP 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891833/content/640408/download","filename":"Príloha č. 3 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 17. Január 2019 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019054/content/903500/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 01 2018 .pdf"}]
Súťažné podklady Samofakturácia 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891830/content/640400/download","filename":"Príloha č. 2 RD Samofakturácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED LS Brod 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891817/content/640306/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Súťažné podklady Všeobecné záväzné podmienky 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891828/content/640391/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×