Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 – Farmácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 240 150,00
Konečná suma(Bez DPH):
912 239,00
Zaplatené:
73.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214400-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády, preizolovanie strešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Chemkostav, a.s. 8 912 239,00 Neuvedené EUR 9. Júl 2018 97181

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.5 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947476/content/689814/download","filename":"Vysvetlenie č.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947476/content/689815/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947476/content/689816/download","filename":"Zmluva o dielo P-36.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.4 22. Február 2018 22. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947254/content/688613/download","filename":"Vysvetlenie č.4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.5 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005197/content/720989/download","filename":"5. Ponuka - Dúha a.s..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. Júl 2018 10. Júl 2018 []
Súťažné podklady Zmluva o dielo 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936789/content/738872/download","filename":"Zmluva o dielo P-36.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005194/content/720980/download","filename":"2. Ponuka - DAG Slovakia a.s..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005183/content/720899/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponúk P36.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.7 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005202/content/721045/download","filename":"7. Ponuka - B Komplex s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Jednotný európsky dokument 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936805/content/739126/download","filename":"jed-formular P36.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005189/content/720976/download","filename":"1. Ponuka - PB bau s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988258/content/761524/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia + Zadanie 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936801/content/738919/download","filename":"PD P36 - Farmacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936801/content/738920/download","filename":"Zadanie P36 - Farmácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936783/content/738870/download","filename":"SP-P36 - farmacia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005186/content/720932/download","filename":"Zápisnica č.1 z vyhodnotenia ponúk P36.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005186/content/720933/download","filename":"Zápisnica č.2 z vyhodnotenia ponúk P36.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005186/content/720934/download","filename":"Zápisnica č.3 z vyhodnotenia ponúk P36.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.4 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005196/content/720987/download","filename":"4. Ponuka - chemkostav a.s..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.2 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945745/content/775542/download","filename":"Vysvetlenie č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.8 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005205/content/721077/download","filename":"8. Ponuka - Okna dvere s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005195/content/720983/download","filename":"3. Ponuka - EURU-BUILDING a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.6 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005198/content/721000/download","filename":"6. Ponuka - Ekostav a.s..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005184/content/720922/download","filename":"Zapisnica č.1 z vyhodnotenia podmienok účasti - P36.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005184/content/720923/download","filename":"Zapisnica č.2 z vyhodnotenia podmienok -po doplnení - P36.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005184/content/720924/download","filename":"Zapisnica č.3 z vyhodnotenia podmienok -po doplnení - P36.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.3 21. Február 2018 21. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946596/content/683990/download","filename":"Vysvetlenie č.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946596/content/683991/download","filename":"Zadanie upravené P36.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005208/content/721078/download","filename":"Správa o VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.1 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944377/content/768094/download","filename":"Vysvetlenie č. 1.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×