Obstarávanie

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU KYČERKA V MESTE ČADCA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Čadca
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
399 238,00
Konečná suma(Bez DPH):
398 916,00
Zaplatené:
99.91%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Cieľom revitalizácie vnútrobloku je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliáru, rekonštrukciou existujúcich chodníkov a trás pre peších, obnovou plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže a ostatné vekové skupiny formou dobudovania absentujúcich prvkov pre hru a pohyb (herné prvky detských ihrísk a fitnes prvky pre exteriérové cvičenie) spĺňajúcich súčasné bezpečnostné štandardy v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem. V riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, zakladaním nových trávnikov výsevom alebo hydroosevom dotknutých výstavbou navrhovaných prvkov v prostredí, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, trvaliek a tráv.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 2 398 916,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2018 97179

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016208/content/836381/download","filename":"zverejnenie dodatok c1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady s prílohami 19. Marec 2018 19. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738078/download","filename":"Príloha č. 3 - jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738079/download","filename":"Príloha č. 5 - Záväzný harmonogram stavebných prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738080/download","filename":"Príloha č. 6 - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738081/download","filename":"Priloha č.4 -ZoD_Kycerka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738082/download","filename":"Priloha_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738083/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738084/download","filename":"___sprievodna sprava vnutroblok Kycerka Cadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738085/download","filename":"___suhrnna technicka sprava vnutroblok Kycerka Cadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738086/download","filename":"___technicka sprava vnutroblok Kycerka Cadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738087/download","filename":"01 CELKOVA SITUACIA STAVBY TECHNICKY A VYTYCOVACI VYKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738088/download","filename":"02 VZOROVE PRIECNE REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738089/download","filename":"03 PRIECNE PROFILY CHODNIK A B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738090/download","filename":"04 PRIECNE PROFILY POZDLZNE REZY CHODNIK 1 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738091/download","filename":"05 PRIECNE PROFILY CHODNIK 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738092/download","filename":"06 POZDLZNY REZ CHODNIK 4 07 REZY SPOLOCENSKY VYUZITELNOU PL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738093/download","filename":"CAD RP Revit_ELI_VO_Predná stranka_TSpravy_10.6.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738094/download","filename":"CAD RP Revit_ELI_VO_Technická sprava_10.6.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738095/download","filename":"CAD RP_Revit_ELI_VO_Nalepovaci stitok obalka_10.6.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738096/download","filename":"CD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738097/download","filename":"ELI-01_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955555/content/738098/download","filename":"TECHNICKE LISTY.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836363/download","filename":"Dodatok č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836364/download","filename":"Príloha č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836365/download","filename":"Príloha č. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836366/download","filename":"___sprievodna sprava vnutroblok Kycerka Cadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836367/download","filename":"___suhrnna technicka sprava vnutroblok Kycerka Cadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836368/download","filename":"___technicka sprava vnutroblok Kycerka Cadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836369/download","filename":"01 CELKOVA SITUACIA STAVBY TECHNICKY A VYTYCOVACI VYKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836370/download","filename":"02 VZOROVE PRIECNE REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836371/download","filename":"03 PRIECNE PROFILY CHODNIK A B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836372/download","filename":"04 PRIECNE PROFILY POZDLZNE REZY CHODNIK 1 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836373/download","filename":"05 PRIECNE PROFILY CHODNIK 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836374/download","filename":"06 POZDLZNY REZ CHODNIK 4 07 REZY SPOLOCENSKY VYUZITELNOU PL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836375/download","filename":"CAD RP Revit_ELI_VO_Predná stranka_TSpravy_10.6.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836376/download","filename":"CAD RP Revit_ELI_VO_Technická sprava_10.6.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836377/download","filename":"CAD RP_Revit_ELI_VO_Nalepovaci stitok obalka_10.6.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836378/download","filename":"CD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836379/download","filename":"ELI-01_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016190/content/836380/download","filename":"TECHNICKE LISTY.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005414/content/836361/download","filename":"ZMLUVA-HOLLSTAVzverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 9. Júl 2018 9. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005418/content/722454/download","filename":"JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005418/content/722455/download","filename":"Navrh na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005418/content/722456/download","filename":"ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005418/content/722457/download","filename":"Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005418/content/722458/download","filename":"Záväzný harmonogram stavebných prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005418/content/722459/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Júl 2018 9. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005412/content/722394/download","filename":"Zapisnica po predlozeni JED.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Máj 2018 7. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981007/content/725393/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Júl 2018 9. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005408/content/722388/download","filename":"Zapisnica Otvaranie ponuk.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 9. Júl 2018 9. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005420/content/722463/download","filename":"14_Zoznam_subdodavatelov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Júl 2018 9. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005422/content/722466/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 9. Júl 2018 9. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005410/content/722391/download","filename":"Zapisnica po el aukcii.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005415/content/836362/download","filename":"zverejnenie zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 9. Júl 2018 9. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722423/download","filename":"1_Supis_predkladanych_dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722424/download","filename":"2_Identifikacne_udaje_firmy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722425/download","filename":"3_Jednotny_Europsky_dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722426/download","filename":"4_Navrh_zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722427/download","filename":"5_Navrh_plnenia_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722428/download","filename":"7_Cestne_vyhlasenie_§_42_ods._16_zakona.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722429/download","filename":"8_-Technicke listy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722430/download","filename":"8_Technicke_listy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722431/download","filename":"9_Zavazny_harmonogram_stavebnych_prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722432/download","filename":"10_Zoznam_minim._strojoveho_vybavenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722433/download","filename":"12_Zoznam_pracovníkov_na_jedotlivych_pracovnych_poziciach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005416/content/722434/download","filename":"14_Zoznam_subdodavatelov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×