Obstarávanie

Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 250 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
648 014,00
Zaplatené:
51.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45342000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a realizácia oplotení diaľnic a rýchlostných ciest v správe správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá spočíva v demontáži poškodených a nevyhovujúcich oplotení (nevyhovujú TKP 32) a dodávke a montáži nových oplotení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 8 245 743,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96691
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 6 245 743,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96692
ENVIROSTAVBY SK s.r.o. 5 156 528,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96693

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002480/content/707742/download","filename":"Zápisnica z vyhodn.ponúk .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk, časť Ostatné 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002474/content/707735/download","filename":"Zápisnica z OP č. Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008531/content/802816/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667618/download","filename":"01 Príloha č. 1 k časti A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667619/download","filename":"02 Príloha č. 1 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria - časť 1 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667620/download","filename":"03 Príloha č. 2 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria - časť 2 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667621/download","filename":"04 Príloha č. 3 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria - časť 3 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667622/download","filename":"05 Príloha č. 1 k časti B.2, B.3 Špecifikácia ceny - časť 1 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667623/download","filename":"06 Príloha č. 2 k časti B.2, B.3 Špecifikácia ceny - časť 2 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667624/download","filename":"07 Príloha č. 3 k časti B.2, B.3 Špecifikácia ceny - časť 3 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667625/download","filename":"08 Príloha č. 2 k časti B.3 Kontaktné osoby - časť 1 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667626/download","filename":"09 Príloha č. 2 k časti B.3 Kontaktné osoby - časť 2 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667627/download","filename":"10 Príloha č. 2 k časti B.3 Kontaktné osoby - časť 3 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667629/download","filename":"12 Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667630/download","filename":"00 SP Rekonštrukcia a realizácia oplotení - Final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667633/download","filename":"11 Príloha č. 3 k časti B.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. September 2017 11. September 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802744/download","filename":"časť Ostatné 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802745/download","filename":"časť Ostatné 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802746/download","filename":"časť Ostatné 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802747/download","filename":"časť Kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802748/download","filename":"časť Kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802749/download","filename":"časť Kritériá 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802750/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie ponuky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk, časť Kritériá 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002476/content/707737/download","filename":"Zápisnica z OP č. Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008549/content/802848/download","filename":"časť Ostatné 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008549/content/802849/download","filename":"časť Ostatné 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008549/content/802850/download","filename":"časť Ostatné 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008544/content/802844/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008544/content/802845/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. pre Časť 1 : Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj 1. Jún 2018 1. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990039/content/769581/download","filename":"ZM_2018_0192_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802808/download","filename":"časť Ostatné 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802809/download","filename":"časť Ostatné 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802810/download","filename":"časť Ostatné 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802811/download","filename":"časť Kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802812/download","filename":"časť Kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802813/download","filename":"časť Kritériá 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802814/download","filename":"Vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. pre Časť 2: Žilinský kraj, Banskobystrický kraj 1. Jún 2018 1. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990076/content/769800/download","filename":"ZM_2018_0193_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008520/content/802804/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008520/content/802805/download","filename":"časť Kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008520/content/802806/download","filename":"časť Kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008520/content/802807/download","filename":"Vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Jún 2018 18. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997337/content/788847/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona - Fin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802836/download","filename":"časť Ostatné 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802837/download","filename":"časť Ostatné 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802838/download","filename":"časť Ostatné 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802839/download","filename":"časť Kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802840/download","filename":"časť Kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802841/download","filename":"časť Kritériá 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802842/download","filename":"Vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002478/content/707740/download","filename":"Zápisnica z posúdenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. pre Časť 3: Prešovský kraj, Košický kraj 4. Jún 2018 4. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990520/content/772197/download","filename":"ZM_2018_0194_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945661/content/775210/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008537/content/802834/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008537/content/802835/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×