Obstarávanie

Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 250 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
648 014,00
Zaplatené:
51.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45342000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a realizácia oplotení diaľnic a rýchlostných ciest v správe správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá spočíva v demontáži poškodených a nevyhovujúcich oplotení (nevyhovujú TKP 32) a dodávke a montáži nových oplotení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 8 245 743,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96691
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 6 245 743,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96692
ENVIROSTAVBY SK s.r.o. 5 156 528,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2018 96693

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002480/content/707742/download","filename":"Zápisnica z vyhodn.ponúk .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk, časť Ostatné 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002474/content/707735/download","filename":"Zápisnica z OP č. Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008531/content/802816/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667618/download","filename":"01 Príloha č. 1 k časti A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667619/download","filename":"02 Príloha č. 1 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria - časť 1 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667620/download","filename":"03 Príloha č. 2 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria - časť 2 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667621/download","filename":"04 Príloha č. 3 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria - časť 3 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667622/download","filename":"05 Príloha č. 1 k časti B.2, B.3 Špecifikácia ceny - časť 1 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667623/download","filename":"06 Príloha č. 2 k časti B.2, B.3 Špecifikácia ceny - časť 2 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667624/download","filename":"07 Príloha č. 3 k časti B.2, B.3 Špecifikácia ceny - časť 3 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667625/download","filename":"08 Príloha č. 2 k časti B.3 Kontaktné osoby - časť 1 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667626/download","filename":"09 Príloha č. 2 k časti B.3 Kontaktné osoby - časť 2 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667627/download","filename":"10 Príloha č. 2 k časti B.3 Kontaktné osoby - časť 3 PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667629/download","filename":"12 Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667630/download","filename":"00 SP Rekonštrukcia a realizácia oplotení - Final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794858/content/667633/download","filename":"11 Príloha č. 3 k časti B.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. September 2017 11. September 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802744/download","filename":"časť Ostatné 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802745/download","filename":"časť Ostatné 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802746/download","filename":"časť Ostatné 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802747/download","filename":"časť Kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802748/download","filename":"časť Kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802749/download","filename":"časť Kritériá 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008508/content/802750/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie ponuky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk, časť Kritériá 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002476/content/707737/download","filename":"Zápisnica z OP č. Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008549/content/802848/download","filename":"časť Ostatné 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008549/content/802849/download","filename":"časť Ostatné 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008549/content/802850/download","filename":"časť Ostatné 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008544/content/802844/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008544/content/802845/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. pre Časť 1 : Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj 1. Jún 2018 1. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990039/content/769581/download","filename":"ZM_2018_0192_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802808/download","filename":"časť Ostatné 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802809/download","filename":"časť Ostatné 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802810/download","filename":"časť Ostatné 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802811/download","filename":"časť Kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802812/download","filename":"časť Kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802813/download","filename":"časť Kritériá 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008527/content/802814/download","filename":"Vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. pre Časť 2: Žilinský kraj, Banskobystrický kraj 1. Jún 2018 1. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990076/content/769800/download","filename":"ZM_2018_0193_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008520/content/802804/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008520/content/802805/download","filename":"časť Kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008520/content/802806/download","filename":"časť Kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008520/content/802807/download","filename":"Vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Jún 2018 18. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997337/content/788847/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona - Fin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802836/download","filename":"časť Ostatné 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802837/download","filename":"časť Ostatné 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802838/download","filename":"časť Ostatné 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802839/download","filename":"časť Kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802840/download","filename":"časť Kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802841/download","filename":"časť Kritériá 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008540/content/802842/download","filename":"Vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002478/content/707740/download","filename":"Zápisnica z posúdenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. pre Časť 3: Prešovský kraj, Košický kraj 4. Jún 2018 4. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990520/content/772197/download","filename":"ZM_2018_0194_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945661/content/775210/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008537/content/802834/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008537/content/802835/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×