Obstarávanie

Sokolovňa Senica - rekonštrukcia objektu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Senica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia historického objektu Sokolovne súpisné číslo 724/20 na parcele číslo 94, katastrálne územie Senica v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a zadania. Celková zastavaná plocha je 1 470 m2, úžitková plocha 845,17 m2. Celkový obostavaný riešený priestor je 4 078,87 m3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky .

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady súťažné podklady - projektová dokumentácia 2. Máj 2018 2. Máj 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Máj 2018 24. Máj 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 24. Máj 2018 24. Máj 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 29. Máj 2018 29. Máj 2018
Odkaz na oznámenie Oznámenie 2. Máj 2018 2. Máj 2018
Súťažné podklady súťažné podklady 2. Máj 2018 2. Máj 2018
Súťažné podklady súťažné podklady - stanovisko KPÚ 2. Máj 2018 2. Máj 2018
Iný dokument k zákazke Zápis z obhliadky miesta reralizácie predmetu zákazky 18. Máj 2018 18. Máj 2018
Iný dokument k zákazke vysvetlenie súťažných podkladov 18. Máj 2018 18. Máj 2018
Odkaz na oznámenie Informácia o výsledku verejného obstarávania 12. Jún 2018 12. Jún 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×