Obstarávanie

Sokolovňa Senica - rekonštrukcia objektu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Senica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia historického objektu Sokolovne súpisné číslo 724/20 na parcele číslo 94, katastrálne územie Senica v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a zadania. Celková zastavaná plocha je 1 470 m2, úžitková plocha 845,17 m2. Celkový obostavaný riešený priestor je 4 078,87 m3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky .

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily