Obstarávanie

Nárast inovačných kapacít v ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
42900000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Opis obstarávania

Logický celok pozostáva z 15 častí: 1. Dvojihlový šijací automat 2. Jednoihlový elektronický šijací stroj 3. Jednoihlový šijací stroj 4. Automat na zhotovenie gombíkových dierok 5. Jednoihlový šijací stroj s páskovým podávaním 6. Jednoihlový šijací stroj s oblúkovou ihlou 7. Dvojihlový ramenový stroj s retiazkovým stehom 8. Gombíkovací elektronický stroj 9. Dierkovací šijací stroj 10. Šijacie pracovisko 11. Parný žehliaci lis so žehliacimi tvarovkami 12. Parný žehliaci lis s vertikálnym pohybom tvaroviek 13. Parný žehliaci lis na finálne tvarové žehlenie fazóny saka (natáčanie klôp) 14. Rozžehľovacie rameno 15. Kresliace zariadenie na vykresľovanie strihových polôh

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily