Obstarávanie

Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Krásno nad Kysucou
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 890 762,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 890 762,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy. Blizšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 4 1 890 762,00 Neuvedené EUR 4. Jún 2018 96555

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov č. 3 4. Marec 2018 4. Marec 2018 []
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov č. 1_2 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949924/content/705225/download","filename":"SuPo Krásno nad Kysucou_opr. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie č. 5 a 6 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951643/content/717427/download","filename":"Odpovedˇ na zˇiadosti o vysvetlenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie č. 7 a 8 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952807/content/724458/download","filename":"Odpovedˇ na ziadosti o vysvetlenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov č. 4 5. Marec 2018 5. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950848/content/712062/download","filename":"SuPo Krásno nad Kysucou_opr. č. 4.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov č. 3_2 4. Marec 2018 4. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950746/content/711584/download","filename":"SuPo Krásno nad Kysucou_opr. č. 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov č. 1 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949909/content/704535/download","filename":"SuPo Krásno nad Kysucou_opr. 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944406/content/768178/download","filename":"Su_Po Krásno nad Kysucou link.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993299/content/775917/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie č. 9 a 10 a oprava súťažných podkladov č. 5 19. Marec 2018 19. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956122/content/740101/download","filename":"Odpovedˇ na zˇiadosti o vysvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956122/content/740102/download","filename":"SuPo Kra´sno nad Kysucou_opr. 5.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Máj 2018 15. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983534/content/736743/download","filename":"36. Informa´cia o vy´sledku NA PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie a oprava súťažných podkladov č. 2 4. Marec 2018 4. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950742/content/711579/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950742/content/711580/download","filename":"SuPo Krásno nad Kysucou_opr. č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950742/content/711581/download","filename":"Oprava Su_Po č.2 -link.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie a oprava súťažných podkladov č. 6 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958401/content/747996/download","filename":"Odpovede na zˇiadostˇ o vysvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958401/content/747997/download","filename":"SuPo Kra´sno nad Kysucou_opr. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958401/content/747998/download","filename":"Oprava Su_Po cˇ. 6 - link.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×