Obstarávanie

VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie – výber zhotoviteľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
186 798,00
Konečná suma(Bez DPH):
138 108,00
Zaplatené:
73.93%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45310000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie na stavebných objektoch SO 801 - SO 808 Vodnej nádrže Starina.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Montin s.r.o. 9 138 108,00 Neuvedené EUR 4. Jún 2018 96548

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov-odpoveď všetkým záujemcom 19. Február 2018 19. Február 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Zmluva Zmluva o dielo č. 863/2018-KE 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Súťažné podklady SO - 802 22. Január 2018 22. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 9 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Súťažné podklady SO - 801 22. Január 2018 22. Január 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2018 22. Január 2018
Súťažné podklady SO - 807 22. Január 2018 22. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Súťažné podklady SO - 803 22. Január 2018 22. Január 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Súťažné podklady SO - 808 22. Január 2018 22. Január 2018
Súťažné podklady Zadanie 22. Január 2018 22. Január 2018
Súťažné podklady SO - 806 22. Január 2018 22. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 863/2018-KE 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Súťažné podklady SO - 804 22. Január 2018 22. Január 2018
Súťažné podklady Dokumentácia RP 22. Január 2018 22. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Súťažné podklady SO - 805 22. Január 2018 22. Január 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 5. Jún 2018 5. Jún 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 3. Máj 2018 3. Máj 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×