Obstarávanie

VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie – výber zhotoviteľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
186 798,00
Konečná suma(Bez DPH):
138 108,00
Zaplatené:
73.93%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45310000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie na stavebných objektoch SO 801 - SO 808 Vodnej nádrže Starina.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Montin s.r.o. 9 138 108,00 Neuvedené EUR 4. Jún 2018 96548

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov-odpoveď všetkým záujemcom 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945512/content/774633/download","filename":"Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie SP-odpoveď všetkým záujemcom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987796/content/759685/download","filename":"Ponuka-Eltodo osvetlenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987790/content/759675/download","filename":"Ponuka- EGC.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 863/2018-KE 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993186/content/775609/download","filename":"ZoD.pdf"}]
Súťažné podklady SO - 802 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931584/content/721434/download","filename":"45-2015-RP_SO 802_EL-1_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931584/content/721435/download","filename":"45-2015-RP_SO 802_EL-2_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931584/content/721436/download","filename":"45-2015-RP_SO 802_EL-4_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931584/content/721437/download","filename":"45-2015-RP_SO 802_EL-5_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931584/content/721438/download","filename":"45-2015-RP_SO 802_EL-6_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931584/content/721439/download","filename":"45-2015-RP_SO 802_EL-7_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE-Model.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 9 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987814/content/759796/download","filename":"Ponuka RI-PEX.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987791/content/759678/download","filename":"Ponuka-Trellis.pdf"}]
Súťažné podklady SO - 801 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931581/content/721424/download","filename":"45-2015-RP_SO 801_EL-1_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931581/content/721425/download","filename":"45-2015-RP_SO 801_EL-2_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931581/content/721426/download","filename":"45-2015-RP_SO 801_EL-4_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931625/content/721751/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Súťažné podklady SO - 807 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931608/content/721667/download","filename":"45-2015-RP_SO 807_EL-1_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931608/content/721668/download","filename":"45-2015-RP_SO 807_EL-2_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931608/content/721669/download","filename":"45-2015-RP_SO 807_EL-4_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931608/content/721670/download","filename":"45-2015-RP_SO 807_EL-5_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931608/content/721671/download","filename":"45-2015-RP_SO 807_EL-6_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931608/content/721672/download","filename":"45-2015-RP_SO 807_EL-7_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987811/content/759768/download","filename":"Ponuka-Delcom Slovakia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987802/content/759746/download","filename":"Ponuka-MeRa service.pdf"}]
Súťažné podklady SO - 803 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931586/content/721459/download","filename":"45-2015-RP_SO 803_EL-1_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931586/content/721460/download","filename":"45-2015-RP_SO 803_EL-2_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931586/content/721461/download","filename":"45-2015-RP_SO 803_EL-4_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931586/content/721462/download","filename":"45-2015-RP_SO 803_EL-5_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931586/content/721463/download","filename":"45-2015-RP_SO 803_EL-6_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931586/content/721464/download","filename":"45-2015-RP_SO 803_EL-7_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931586/content/721465/download","filename":"45-2015-RP_SO 803_EL-8_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931586/content/721466/download","filename":"45-2015-RP_SO 803_EL-9_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931586/content/721467/download","filename":"45-2015-RP_SO 803_EL-10_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931586/content/721468/download","filename":"45-2015-RP_SO 803_EL-11_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987822/content/759810/download","filename":"Zápisnica z vyhod.ponúk a splenia podm.účasti.pdf"}]
Súťažné podklady SO - 808 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931611/content/721685/download","filename":"45-2015-RP_SO 808_EL-1_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931611/content/721686/download","filename":"45-2015-RP_SO 808_EL-2_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931611/content/721687/download","filename":"45-2015-RP_SO 808_EL-4_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"}]
Súťažné podklady Zadanie 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931575/content/721383/download","filename":"45-2015-RP_SO 801_ZADANIE_Vonkajšie Osvetlenie Hrádze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931575/content/721384/download","filename":"45-2015-RP_SO 802_ZADANIE_Kábelová prípojka NN pre Spojovací Objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931575/content/721385/download","filename":"45-2015-RP_SO 803_ZADANIE_Strojovňa - Funkčný Objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931575/content/721386/download","filename":"45-2015-RP_SO 804_Vývar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931575/content/721387/download","filename":"45-2015-RP_SO 805_ZADANIE_Odberný Objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931575/content/721388/download","filename":"45-2015-RP_SO 806_ZADANIE_Injekčná Chodba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931575/content/721389/download","filename":"45-2015-RP_SO 807_ZADANIE_Komunikačná Chodba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931575/content/721390/download","filename":"45-2015-RP_SO 808_ZADANIE_Čerpadlá Presiaknutých Vôd - Injekčná Chodba.pdf"}]
Súťažné podklady SO - 806 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931602/content/721613/download","filename":"45-2015-RP_SO 806_EL-1_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931602/content/721614/download","filename":"45-2015-RP_SO 806_EL-2_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931602/content/721615/download","filename":"45-2015-RP_SO 806_EL-4_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931602/content/721616/download","filename":"45-2015-RP_SO 806_EL-5_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931602/content/721617/download","filename":"45-2015-RP_SO 806_EL-6_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931602/content/721618/download","filename":"45-2015-RP_SO 806_EL-7_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931602/content/721619/download","filename":"45-2015-RP_SO 806_EL-8_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931602/content/721620/download","filename":"45-2015-RP_SO 806_EL-9_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 863/2018-KE 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993198/content/775629/download","filename":"ZoD.pdf"}]
Súťažné podklady SO - 804 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931588/content/721480/download","filename":"45-2015-RP_SO 804_EL-1_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931588/content/721481/download","filename":"45-2015-RP_SO 804_EL-2_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931588/content/721482/download","filename":"45-2015-RP_SO 804_EL-4_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931588/content/721483/download","filename":"45-2015-RP_SO 804_EL-5_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931588/content/721484/download","filename":"45-2015-RP_SO 804_EL-6_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931588/content/721485/download","filename":"45-2015-RP_SO 804_EL-7_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931588/content/721486/download","filename":"45-2015-RP_SO 804_EL-8_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931588/content/721487/download","filename":"45-2015-RP_SO 804_EL-9_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE-Model.pdf"}]
Súťažné podklady Dokumentácia RP 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931612/content/721696/download","filename":"45-2015-RP_H_NAKLADY_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931612/content/721697/download","filename":"45-2015-RP_OB_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931612/content/721698/download","filename":"45-2015-RP_PROT_VV_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931612/content/721699/download","filename":"45-2015-RP_ZD_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987798/content/759743/download","filename":"Ponuka-Selora.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987805/content/759761/download","filename":"Ponuka -PB bau.pdf"}]
Súťažné podklady SO - 805 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931594/content/721576/download","filename":"45-2015-RP_SO 805_EL-1_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931594/content/721577/download","filename":"45-2015-RP_SO 805_EL-2_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931594/content/721578/download","filename":"45-2015-RP_SO 805_EL-4_VN_STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931594/content/721579/download","filename":"45-2015-RP_SO 805_EL-5_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931594/content/721580/download","filename":"45-2015-RP_SO 805_EL-6_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931594/content/721581/download","filename":"45-2015-RP_SO 805_EL-7_VN-STARINA_OPRAVA_ELEKTROINSTALACIE.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987833/content/759850/download","filename":"Správa podľa § 24.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987818/content/759803/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk .pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987827/content/759828/download","filename":"Zápisnica z vyhod.ponúk a splenia podm.účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987792/content/759680/download","filename":"Ponuka-Montin.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 4. Január 2019 4. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016712/content/899986/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979601/content/718244/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×