Obstarávanie

„TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“ – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu: stavebné práce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 164 759,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 162 838,00
Zaplatené:
99.83%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so sprístupnením Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vybudovanie a skultúrnenie prístupu k Trenčianskemu hradu. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 2 1 162 838,00 Neuvedené EUR 18. Máj 2018 96400

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Október 2017 18. Október 2017 []
Iný dokument k zákazke Zmena termínov 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793420/content/661042/download","filename":"OPRAVA 1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988008/content/760677/download","filename":"Správa podľa § 24.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793064/content/658305/download","filename":"C_1 - Projektová dokumentácia 1 z 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793064/content/658306/download","filename":"C_1 - Projektová dokumentácia 2 z 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793064/content/658307/download","filename":"E_1 - Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793064/content/658308/download","filename":"E_2 - Etický kódex uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793064/content/658309/download","filename":"E_3 - Návrh na Plnenie Kritérii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793064/content/658310/download","filename":"E_4 - Informácie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793064/content/658311/download","filename":"E_5 - Jednotný Európsky Dokument - formulár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793064/content/658312/download","filename":"E_6 - Príručka na vyplnenie Jednotného Európskeho Dokumentu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793064/content/658313/download","filename":"C_2 - Výkaz Výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793064/content/658314/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988002/content/760667/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988012/content/760712/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987998/content/760636/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 25. Máj 2018 25. Máj 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúka vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988010/content/760680/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×