Obstarávanie

Autobatérie pre potreby DPB, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
214 718,00
Konečná suma(Bez DPH):
214 718,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31400000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní civilná zákazka na dodanie tovaru. Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom bude nákup autobatérií v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Od úspešného uchádzača sa požaduje povinnosť poskytnúť súčinnosť obstarávateľskej organizácií pri riešení technických problémov spojených s tovarom prostredníctvom certifikovaného technika a vyčlenením servisných vozidiel na potrebné zásahy priamo na prevádzke obstarávateľskej organizácií. Bližšie podmienky sú upravené v zmluve, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IBG Slovensko, s.r.o. 2 214 718,00 Neuvedené EUR 22. Máj 2018 96387

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987356/content/757336/download","filename":"Zápisnica_Vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcova dohoda na dodanie tovaru 24. Máj 2018 24. Máj 2018 []
Iný dokument k zákazke Záznam z rokovania 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987360/content/757354/download","filename":"Záznam z rokovania.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987349/content/757321/download","filename":"Zápisnica - Otváranie ponúk.pdf"}]
Zmluva Rámcova dohoda na dodanie tovaru 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987373/content/757402/download","filename":"Rámcová dohoda na dodanie tovaru-1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942722/content/761137/download","filename":"SP_final.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica_Vyhodnotenie ponúk po rokovaní 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987363/content/757356/download","filename":"Zápisnica_Vyhodnotenie ponúk po rokovaní.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987338/content/757288/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987334/content/757281/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987366/content/757392/download","filename":"Správa o zákazke § 24 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987354/content/757333/download","filename":"Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti_ibg.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na žiadosť o vysvetlenie 27. Február 2018 27. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948729/content/696791/download","filename":"Žiadosť o vysvetlenie - Odpoveď.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987328/content/757259/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×