Obstarávanie

Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Čierny Balog
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
184 377,00
Konečná suma(Bez DPH):
184 377,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie v obci Čierny Balog. Zoznam miestnych komunikácií podľa názvu ulíc s približnými výmerami plôch, ktoré je potrebné obnoviť, je uvedený v priloženej tabuľke. Postup prác, resp. klad jednotlivých vrstiev je daný výkazom výmer, ktorý je v prílohe.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 1 184 377,00 Neuvedené EUR 14. Máj 2018 96186

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984149/content/739429/download","filename":"04_Zapisnica_z vyhodnotenia kritérií .pdf"}]
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 26. Február 2018 26. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948217/content/692968/download","filename":"Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2884_WYP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Info o vysledku vyhodnotenia 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981612/content/729749/download","filename":"Informácia o výsledku § 54 ods.2 na Profil VO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984168/content/739688/download","filename":"2018-07 - Obnova povrchu miestnych komunikácií po vybudovaní kanalizácie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984153/content/739442/download","filename":"CP -- Priloha__2_SP_Vykaz_vymer_k_oceneniu_xls.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984172/content/739710/download","filename":"Ponukový rozpočet.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 5 13. Marec 2018 13. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953722/content/728729/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.3 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951900/content/719319/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady a prílohy 26. Február 2018 26. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948221/content/693019/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY SK s.r.o. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984162/content/739679/download","filename":"04-18 - Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie c. 2 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951896/content/719296/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava č.2 prílohy č.4 SP_zmluva 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952084/content/720736/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984173/content/739720/download","filename":"Správa § 24.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984160/content/739473/download","filename":"Ocenený Vykaz vymer.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava č.1 prilohy č.4 SP 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951313/content/714326/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica otváranie 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984145/content/739414/download","filename":"01_Zapisnica_z otvárania .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984145/content/739415/download","filename":"01_Zapisnica_z otvárania_oprava_Doprastav Asfalt_cena s DPH .pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984158/content/739464/download","filename":"Rozpočet - CP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951309/content/714302/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984148/content/739422/download","filename":"02_Zapisnica_z vyhodnotenia podmienok účasti a požiadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984148/content/739423/download","filename":"03_Zapisnica_z vyhodnotenia podmienok účasti a požiadaviek po vysvetlení č.1.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984144/content/739408/download","filename":"20180514_Doprastav_Asfalt_ZoD Cierny Balog_podpisana_zverejnená.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava č.1 SP 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951903/content/719322/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984159/content/739468/download","filename":"Po_05_2018_rozpočet_Čierny Balog.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984165/content/739684/download","filename":"Skanska SK a.s. - Priloha__2_SP_Ocenený Vykaz vymer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VIAKORP, s.r.o. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984156/content/739462/download","filename":"Priloha__2_SP_Vykaz_vymer_k_oceneniu_xls.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie c. 4 13. Marec 2018 13. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953719/content/728727/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×