Obstarávanie

Múka s cestoviny


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
126 287,00
Konečná suma(Bez DPH):
126 287,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15612000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka múky a cestovín presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2 opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PENAM SLOVAKIA, a.s. 2 99 052,00 Neuvedené EUR 9. Máj 2018 96102
GLOBUS spol. s r.o. 3 27 235,00 Neuvedené EUR 9. Máj 2018 96103