Obstarávanie

INOVATÍVNE ZARIADENIE NA VÝROBU SUŠENÉHO PALIVOVÉHO DREVA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SPV Spectrum, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
380 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
380 900,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42642100-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnych zariadení na výrobu sušeného palivového dreva. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti a to na I. časť predmetu zákazky Stacionárny štiepací stroj a II. časť predmetu zákazky Sušiarne na palivové drevo. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o. 3 128 900,00 Neuvedené EUR 11. Máj 2018 96093
Enprotech a.s. 3 252 000,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2018 96094