Obstarávanie

Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Prievidza
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 411 065,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 199 000,00
Zaplatené:
84.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu situovaného na Námestí slobody v Prievidzi parcela C KN 2118/1. Rozsah prác je stanovený v zmysle projektovej dokumentácie Rekonštrukcia a adaptácia Meštiansky dom, ktorú vypracoval Ing. arch. Daniel Priehoda: Višňová 2927/3, 831 01 Bratislava ( október 2014).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 5 1 199 000,00 Neuvedené EUR 30. Apríl 2018 96009

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke dodatok č. 2 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013788/content/893323/download","filename":"Dodatok č. 2 HOLLSTAV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č.1 k zmluve o dielo 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002012/content/705759/download","filename":"Dodatok č.1 .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 28. November 2017 28. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905816/content/727724/download","filename":"Vysvetlenie 27_11_2017 Meštiansky dom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905816/content/727725/download","filename":"14Ga03D, Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905816/content/727726/download","filename":"2017-0791-Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905816/content/727727/download","filename":"ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 25. Október 2017 25. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/893650/content/648122/download","filename":"Vysvetlenie 24_10_2017 Meštiansky dom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/893650/content/648123/download","filename":"SP Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom 2017 _ Oprava 1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Február 2018 20. Február 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Október 2017 18. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632161/download","filename":"SP Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632162/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632163/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie) zdravotech.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632164/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie) vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632165/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie) stavebné práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632166/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie) spevnené plochy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632167/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie) sanačné práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632168/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie) prípojka NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632169/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie) plynoinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632170/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie) mobiliar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632171/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie) kanal prípojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632172/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie) búracie práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632173/download","filename":"2017-079 - REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA -MEŠTIANSKY DOM (zadanie) elektroinštal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889905/content/632174/download","filename":"oznámenie o dostupnosti súťažných podkladov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. December 2017 4. December 2017 []
Zápisnica zápisnica o vyhodnotení ponúk 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981302/content/728151/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia Ostatné _ Meštiansky dom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981302/content/728152/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia Kritéria _ Meštiansky dom.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 21. November 2017 21. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903289/content/714350/download","filename":"vysvetlenie 16_11 Meštiansky dom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903289/content/714351/download","filename":"Meštiansky dom - rozsah reštaurátorských prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903289/content/714352/download","filename":"Dodatkový VV 14Ga03D,1 - SO 01-02 Zdravotechnika a vetranie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903289/content/714353/download","filename":"VV vysvetlenie 16_11 02 - Sanačné práce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a zmene termínu otvárania ponúk časť ostatné 28. November 2017 28. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905812/content/727692/download","filename":"Vysvetlenie 27_11 predĺženie lehoty Meštiansky dom.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a zmene termínu otvárania ponúk časť ostatné 16. November 2017 16. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902169/content/709296/download","filename":"Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk o otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981312/content/728187/download","filename":"CP EURO BUILDING _ Meštiansky dom.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 9. Máj 2018 9. Máj 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981304/content/728155/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok účasti _ Meštiansky dom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981308/content/728160/download","filename":"CP HOLLSTAV Meštiansky dom.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 9. November 2017 9. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900198/content/701406/download","filename":"Vysvetlenie 07_11_2017 Meštiansky dom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900198/content/701407/download","filename":"Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom (dodatkový VV 2).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981323/content/728225/download","filename":"Správa o zákazke § 24.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981321/content/728224/download","filename":"CP ROKO _ Meštiansky dom.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/968250/content/782736/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981332/content/728262/download","filename":"ZoD 2018_0323.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981300/content/728147/download","filename":"Zápisnica z otvárania Kritéria_Meštiansky dom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981316/content/728207/download","filename":"CP SOAR _ Meštiansky dom.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 23. November 2017 23. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904505/content/722024/download","filename":"Vysvetlenie 22_11 Meštiansky dom.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×