Obstarávanie

Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného procesu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
PROFIFOREST s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
45 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
45 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42990000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie 1. výrobno riadiaceho informačného systému (logický celok/časť č. 1), 2. výrobnej linky pre výrobný proces (logický celok/časť č. 2). Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOFTIP, a. s. 3 45 000,00 Neuvedené EUR 25. Apríl 2018 95834

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. II na časť č. 2 Výrobná linka pre výrobný proces 2. August 2017 2. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/859587/content/601322/download","filename":"Informácia o výsledku č. 2 do profilu pre časť 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979324/content/716988/download","filename":"Z9. Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady - oprava 6. November 2016 6. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735423/content/464472/download","filename":"Oznámenie o oprave pred zverejnením.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735423/content/464473/download","filename":"oprava súťažných podkladov 6.11.2016.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Marec 2017 13. Marec 2017 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk č. 2 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916979/content/779368/download","filename":"CORRIGENDUM-74.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916979/content/779369/download","filename":"profiforest Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979337/content/717067/download","filename":"5. ZÁPISNICA z úvodn. vyh. ponúk pre EA 20.15.22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979337/content/717068/download","filename":"6. zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po E_aukcii 20.15.11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979337/content/717069/download","filename":"8. Zápisnica zo záverečného vyhodnotenia ponúk 20.15.13.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmena kontaktnej adresy 13. Marec 2017 13. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788512/content/637241/download","filename":"zmena_kontaktej_adresy.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719656/content/542157/download","filename":"jed-formular-po oprave Profiforest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719656/content/542158/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY PROFIFOREST - oprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka DATASUN s.r.o. 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979341/content/717079/download","filename":"Obálka.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979341/content/717080/download","filename":"Ponuka pre dodávku.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822559/content/559706/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk PROFIFOREST s.r.o..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. November 2016 6. November 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka KAPEX s.r.o. 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979347/content/717112/download","filename":"Obálka + Návrh uchádzačov.PDF"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva, časť č. 1 Výrobno riadiaci informačný systém 2. Máj 2018 2. Máj 2018 []
Zmluva Kúpna zmluva, časť č. 1 Výrobno riadiaci informačný systém 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979309/content/716950/download","filename":"Zmluva Profiforest.pdf.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka DATALAN, a.s. 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979344/content/717104/download","filename":"kritériá.PDF"}]
Ponuky uchádzačov ponuka SOFTIP, a. s. 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979339/content/717074/download","filename":"Obálka + Ponuka pre dodávku.PDF"}]
Súťažné podklady súťažné podklady - oprava 29. November 2016 29. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742820/content/504490/download","filename":"oprava súťažných podkladov 29.11.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742820/content/504491/download","filename":"Oznámenie o oprave pred zverejnením.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Precise s.r.o. 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979349/content/717114/download","filename":"Obálka + Návrh uchádzačov.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na časť č. 2 Výrobná linka pre výrobný proces 4. Máj 2017 4. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817571/content/667123/download","filename":"Informácia o výsledku do profilu pre časť 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice z posúdení splnenia podmienok účasti 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979335/content/717053/download","filename":"2. Zápisnica Splnenie podmienok -čiastková (kópia).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979335/content/717054/download","filename":"3. Zápisnica Splnenie podmienok -vyhodn 20.15.34.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979335/content/717055/download","filename":"7. Zápisnica Splnenie podmienok po § 55 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979335/content/717056/download","filename":"k 2 Tabuľka splnenie-podmienok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979335/content/717057/download","filename":"k 2 Tabuľka splnenie-požiadaviek 20.15.28.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979335/content/717058/download","filename":"k 3 Tabuľka splnenie-podmienok .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979335/content/717059/download","filename":"k 3 Tabuľka splnenie-požiadaviek 20.15.24.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979335/content/717060/download","filename":"k 7 Tabuľka splnenie-podmienok .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk "Ostatné" a "Kritériá" 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979329/content/716998/download","filename":"1. Zápisnica Ostatné 20.15.30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979329/content/716999/download","filename":"4. ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA KRITÉRIÍ 20.15.41.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na časť č. 1 Výrobno riadiaci informačný systém 4. Máj 2017 4. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817569/content/667116/download","filename":"Informácia o výsledku do profilu pre časť 1.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037388/content/845306/download","filename":"13940_6000_2017_ODI.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×