Obstarávanie

Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
487 285,00
Konečná suma(Bez DPH):
487 285,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214200-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je reštaurovanie objektu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej NKP). Zámerom reštaurovania je prezentovanie NKP v pôvodnom stave. Hlavná zásada obnovy je fyzická záchrana a ochrana hmôt a tvároslovia, rešpektovanie a zachovanie jednoty celku. Odstránenie nevyhovujúcich zásahov do fasády ako celku. Kamenné časti sokla a travertínového schodiska je navrhované dostať do pôvodného stavu. Ide o vyčistenie a doplnenie chýbajúcich časti hmoty /travertín/. Železné prvky budú ošetrené náterom a doplnené chýbajúce časti. Mladšie vlajkoslávy budú zachované. Z fasády budú odstránené sekundárne vrstvy omietok. Je nutné stabilizovať obnaženú hmotu štuku a omietok. Zaniknuté a degradované časti štukovej výzdoby nahradiť kópiou. Poškodené tehličky na fasáde budú doplnené. Povrchy omietok ostatných plastických prvkov budú zjednotené. Súčasťou reštaurovania je aj obnova jestvujúcich dverných otvorov a obnova okien do suterénu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 3 487 285,00 Neuvedené DKKDKK 2. Máj 2018 95770

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 1 1. Február 2018 1. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939225/content/743822/download","filename":"Vysvetlenie_c__1 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939225/content/743823/download","filename":"A Exteriér lokalizácia rozp.položiek-UPJŠ Moyzesova (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939225/content/743824/download","filename":"B Dvor lokalizácia rozp.položiek-UPJŠ Moyzesova (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939225/content/743826/download","filename":"C príloha (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939225/content/743827/download","filename":"Cast restaur. vyskumu a navrhu na restaur. Moyzes. 11.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 5 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945582/content/774939/download","filename":"Vysvetlenie c. 5.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava SP a predĺženie lehoty 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945720/content/775360/download","filename":"OPRAVA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979493/content/717606/download","filename":"Pamarch.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979479/content/717560/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Apríl 2018 12. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969371/content/785004/download","filename":"Informacia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979481/content/717562/download","filename":"Zápisnica.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 542/2018 3. Máj 2018 3. Máj 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979505/content/717620/download","filename":"Metrostav.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979477/content/717558/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979487/content/717594/download","filename":"Betpres.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Metrostav ZoD 542/2018 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006062/content/877131/download","filename":"Fa Metrostav ZoD 542-18.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 2 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763226/download","filename":"Vysvetlenie_c__2 (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763228/download","filename":"rozhodnutie KPU k restarat. vyskumu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763229/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763230/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763231/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763232/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 4_Časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763233/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 4_Časť2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763234/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 4_Časť3_Časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763235/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 4_Časť3_Časť2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763236/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 4_Časť4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763237/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763238/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763239/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763240/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763241/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763242/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763243/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763244/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763245/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763246/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763247/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763248/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763249/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763250/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763251/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763252/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763253/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763254/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763255/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763256/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763257/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763258/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 7.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Január 2018 29. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734317/download","filename":"SP Moyzesova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734318/download","filename":"AS 0 TIT LIST ASR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734319/download","filename":"AS 1 Pohlad P1 vychodne priecelie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734320/download","filename":"AS 2 Pohlad P3 severne priecelie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734321/download","filename":"AS 3 Podhlad P4 P5 P2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734322/download","filename":"AS 4 Pohlad P6 P7 P8 P9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734323/download","filename":"AS 5 Podorys suterenu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734324/download","filename":"AS 6 Podorys 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734325/download","filename":"AS 7 Vykaz repasovanych suterennych okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734326/download","filename":"AS 8 Vykaz fasadnych dveri.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734327/download","filename":"AS 9 Vykaz zamocnickych prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734328/download","filename":"TS_FASADA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734329/download","filename":"Vykaz vymer.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 4 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945538/content/774769/download","filename":"Vysvetlenie c. 4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD č. 542/2018 12. Júl 2018 12. Júl 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979484/content/717590/download","filename":"Sprava.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 3 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944080/content/766840/download","filename":"Vysvetlenie_c__3 (3).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k ZoD č. 542/2018 27. September 2018 27. September 2018 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×