Obstarávanie

Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
487 285,00
Konečná suma(Bez DPH):
487 285,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214200-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je reštaurovanie objektu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej NKP). Zámerom reštaurovania je prezentovanie NKP v pôvodnom stave. Hlavná zásada obnovy je fyzická záchrana a ochrana hmôt a tvároslovia, rešpektovanie a zachovanie jednoty celku. Odstránenie nevyhovujúcich zásahov do fasády ako celku. Kamenné časti sokla a travertínového schodiska je navrhované dostať do pôvodného stavu. Ide o vyčistenie a doplnenie chýbajúcich časti hmoty /travertín/. Železné prvky budú ošetrené náterom a doplnené chýbajúce časti. Mladšie vlajkoslávy budú zachované. Z fasády budú odstránené sekundárne vrstvy omietok. Je nutné stabilizovať obnaženú hmotu štuku a omietok. Zaniknuté a degradované časti štukovej výzdoby nahradiť kópiou. Poškodené tehličky na fasáde budú doplnené. Povrchy omietok ostatných plastických prvkov budú zjednotené. Súčasťou reštaurovania je aj obnova jestvujúcich dverných otvorov a obnova okien do suterénu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 3 487 285,00 Neuvedené DKKDKK 2. Máj 2018 95770

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 1 1. Február 2018 1. Február 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 5 19. Február 2018 19. Február 2018
Súťažné podklady Oprava SP a predĺženie lehoty 19. Február 2018 19. Február 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 3. Máj 2018 3. Máj 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Máj 2018 3. Máj 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Apríl 2018 12. Apríl 2018
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Máj 2018 3. Máj 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 542/2018 3. Máj 2018 3. Máj 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 3. Máj 2018 3. Máj 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Máj 2018 3. Máj 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 3. Máj 2018 3. Máj 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Metrostav ZoD 542/2018 8. November 2018 8. November 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 2 13. Február 2018 13. Február 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Január 2018 29. Január 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 4 19. Február 2018 19. Február 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD č. 542/2018 12. Júl 2018 12. Júl 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Máj 2018 3. Máj 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 3 14. Február 2018 14. Február 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k ZoD č. 542/2018 27. September 2018 27. September 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×