Obstarávanie

Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 986,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 986,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72260000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zabezpečenie podpory a realizácie rozvoja dokumentačného systému, ktorý je technologicky postavený na báze softvérového riešenia Fabasoft, na základe požiadaviek odborných útvarov MF SR. Súčasťou zákazky sú: Servisné služby vzťahujúce sa na produkčné, testovacie a školiace prostredie systému DKS, poskytované v rámci mesačného paušálu a nadpaušálu. Činnosti súvisiace s rozvojom informačného systému DKS: Tieto činnosti zahŕňajú implementáciu schválených požiadaviek Objednávateľa na zmenu funkčnosti systému DKS, ako aj ďalšie súvisiace činnosti v rámci realizácie zmien (testovanie, školenia, projektový manažment).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CGI Slovakia s. r. o. 1 15 986,00 Neuvedené EUR 15. November 2016 95680

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Október 2016 17. Október 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740440/content/490159/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740440/content/490160/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na poskytovanie služieb podpory a rozvoja Dokumentačného systému (DKS) č. 2016105202 4. Október 2018 4. Október 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743754/content/510288/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia časti ponúk označenej ako „Ostatné“.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743754/content/510289/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk, časť „Kritériá“.pdf"}]
Súťažné podklady Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706013/content/453833/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730168/content/799851/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzacov.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743756/content/510295/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenie podmienok účasti 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743752/content/510276/download","filename":"Zapisnica_posudenie_podmienok_ucasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na poskytovanie služieb podpory a rozvoja Dokumentačného systému (DKS) č. 2016105202 19. Október 2018 19. Október 2018 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 27. Október 2016 27. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731949/content/453247/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia súťaže DKS.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. September 2016 26. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača CGI Slovakia s.r.o. 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743722/content/510030/download","filename":"Ponuka CGI Slovakia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na poskytnutie služieb podpory a rozvoja Dokumentačného systému (DKS) 22. November 2016 22. November 2016 []
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument (Príloha č. 5 SP) 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706034/content/453901/download","filename":"Jednotný európsky dokument (Príloha č.5 SP).pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×