Obstarávanie

Zabezpečenie prepravy zásielok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
43 486,00
Konečná suma(Bez DPH):
43 485,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
63520000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Komplexné zabezpečovanie prepravy zásielok verejného obstarávateľa do zahraničia, použitím cestnej, leteckej a lodnej prepravy a s tým súvisiace služby, spracovanie kompletnej dokumentácie pre colné vybavenie prepravy, vrátane špedičného vybavenia (JCD, CMR a pod.), ak to podmienky prepravy v krajine adresáta zásielky vyžadujú.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
R-Cargo Slovakia 3 14 695,00 Neuvedené EUR 12. December 2014 95361
KUEHNE+NAGEL 3 28 790,00 Neuvedené EUR 12. December 2014 95362

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194759/content/87040/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a ponuk c1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194759/content/87041/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a ponuk c2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194714/content/86853/download","filename":"faktura_072015 r-cargo.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194753/content/86781/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194756/content/86833/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194756/content/86834/download","filename":"Zapisnica_otvaranie Kriteria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_042016 19. Máj 2016 19. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666049/content/539169/download","filename":"faktury 042016 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666049/content/539170/download","filename":"faktury 042016 kuehne+nagel.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Júl 2015 7. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194705/content/294661/download","filename":"faktury_052015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194705/content/294662/download","filename":"faktury_052015 kuhne+nagel.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936973/content/739488/download","filename":"Zoznam subdodávateľov KUEHNE+NAGEL s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie c. 1 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194702/content/294654/download","filename":"vysvetlenie.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773522/content/558208/download","filename":"Zoznam subdodávateľov KUEHNE+NAGEL s.r.o.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194732/content/87004/download","filename":"dopln. fakt. 092015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194732/content/87005/download","filename":"dopln. fakt. 092015 kuhne+nagel.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194687/content/294644/download","filename":"dopln. faktury_012015 r-cargo.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2015 13. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194726/content/86794/download","filename":"faktury_092015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194726/content/86795/download","filename":"faktura_092015 kuhne+nagel.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Júl 2015 7. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194693/content/294649/download","filename":"dopln. faktury_022015 kuhne+nagel.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194708/content/294663/download","filename":"faktura_062015 r-cargo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194762/content/87110/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194762/content/87111/download","filename":"zapisnica z celkoveho vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R-CARGO Slovakia 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194675/content/86940/download","filename":"R-CARGO Slovakia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194720/content/86972/download","filename":"faktura_072015 kuhne nagel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194720/content/86973/download","filename":"faktura_082015 kuhne+nagel.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Júl 2015 7. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194699/content/294652/download","filename":"faktury_042015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194699/content/294653/download","filename":"faktury_042015 kuhne+nagel.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780536/content/588891/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Preprava diplomatických zásielok.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194741/content/294665/download","filename":"faktura 112015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194741/content/294666/download","filename":"faktury 112015 kuhne+nagel .pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. December 2014 16. December 2014 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie c. 2 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194735/content/87042/download","filename":"Vysvetlenie 2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194711/content/86764/download","filename":"dopl.faktura_ 062015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194711/content/86765/download","filename":"faktura_062015 kuhne+nagel.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_012016 8. Marec 2016 8. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631311/content/509015/download","filename":"faktury 012016 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631311/content/509016/download","filename":"faktury 012016 kuehne+nagel.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Júl 2015 7. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194696/content/294650/download","filename":"faktury _032015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194696/content/294651/download","filename":"faktura_032015 kuhne+nagel.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. November 2014 26. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194750/content/86823/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy dopl. faktur_ 032016 19. Máj 2016 19. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666038/content/539118/download","filename":"dopl. faktury 032016 r-cargo .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666038/content/539119/download","filename":"dopln. faktur 032016 kuehne+nagel.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936955/content/739470/download","filename":"Zoznam subdodávateľov R-CARGO Slovakia s.r.o..pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy dopln. faktur 042016 9. Jún 2016 9. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675254/content/432995/download","filename":"dopln. faktur 042016 kuehne+nagel.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2015 13. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194723/content/87002/download","filename":"dopln.fakt._082015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194723/content/87003/download","filename":"dopln. fakt._082015 kuhne+nagel.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019728/content/904529/download","filename":"Zoznam subdodávateľov KUEHNE+NAGEL s.r.o.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194744/content/294667/download","filename":"faktury 122015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194744/content/294668/download","filename":"faktury 122015 kuhne+nagel.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194717/content/86937/download","filename":"faktura_082015 r-cargo.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194738/content/87093/download","filename":"faktury 102015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194738/content/87094/download","filename":"faktury 102015 kuhne+nagel.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194669/content/86864/download","filename":"SuPo preprava zasielok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194669/content/86865/download","filename":"Zasielatelska ramcova dohoda.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zasielateľská rámcová dohoda 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194747/content/86709/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Zabezpecenie prepravy zasielok.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_022016 8. Marec 2016 8. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631314/content/509036/download","filename":"faktury 022016 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631314/content/509037/download","filename":"faktury 022016 kuehne+nagel.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773519/content/558198/download","filename":"Zoznam subdodávateľov R-CARGO Slovakia s.r.o. doc.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194729/content/86948/download","filename":"dopln. fakt. 082015 kuhne+nagel.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_032016 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641406/content/680531/download","filename":"faktury 032016 r- gargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641406/content/680532/download","filename":"faktura 032016 kuehne+nagel.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943081/content/762378/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Preprava diplomatických zásielok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. December 2014 16. December 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Marec 2015 18. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194684/content/294641/download","filename":"faktury_012015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194684/content/294642/download","filename":"faktury_012015 kuehne+nagel.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Kuehne + Nagel s r.o. 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194678/content/294638/download","filename":"Kuehne+Nagel .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Kožušníctvo - ADZIMA, s.r.o. 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194681/content/294639/download","filename":"Kozusnictvo - ADZIMA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019721/content/904523/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Preprava diplomatických zásielok.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019716/content/904514/download","filename":"Zoznam subdodávateľov R-CARGO Slovakia s.r.o.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019729/content/904531/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Preprava diplomatických .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Apríl 2015 10. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194690/content/294646/download","filename":"faktury_022015 r-cargo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194690/content/294647/download","filename":"faktury_022015 kuhne + negel.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019726/content/904528/download","filename":"Zoznam subdodávateľov R-CARGO Slovakia s.r.o.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury 052016 9. Jún 2016 9. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675263/content/433032/download","filename":"faktury 052016 r-cargo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019719/content/904519/download","filename":"Zoznam subdodávateľov KUEHNE+NAGEL s.r.o.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×