Obstarávanie

KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45213280-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Novostavba prevádzky kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov. Nový areál v obci Dežerice určený pre kompostovacie hospodárstvo o rozlohe 3000m2 bude slúžiť mestu Bánovce nad Bebravou a okolitým obciam. Vstupná surovina pre spracovanie bude biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu: lístie, odpad z kosenia (ulíc, ihrísk, parkov, záhrad, cintorínov ap.), drevná hmota (konáre, haluzie ihličnatých stromov, štiepka ap.). Výsledný produkt prevádzky bude komunálny kompost.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951333/content/714728/download","filename":"Oznamenie o oprave súťažných podkladov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke VYSVETLENIE 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953960/content/730388/download","filename":"VYSVETLENIE.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978559/content/713234/download","filename":"ZÁPISNICA vyhodnotenie podmienok učasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk ZÁPISNICA z otvárania ponuk 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978575/content/713258/download","filename":"ZAPISNICA z otvárania ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady SUTAZNE PODKLADY_po vysvetleni 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947805/content/690890/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY_po vysvetleni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947805/content/690891/download","filename":"VYKAZ VYMER_opraveny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947805/content/690893/download","filename":"VYKRESY_po redakčnej oprave.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947805/content/690894/download","filename":"Sprievodna sprava B_suhrnna technicka_sprava.pdf"}]
Správa o zákazke SPRÁVA O ZÁKAZKE 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978582/content/713269/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov_2 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953976/content/730430/download","filename":"Oznamenie o oprave súťažných podkladov_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978561/content/713241/download","filename":"PONUKA Swietelsky_.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978578/content/713265/download","filename":"ZAPISNICA vyhodnotenie ponuk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978578/content/713266/download","filename":"ZAPISNICA vyhodnotenie ponuk po EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978571/content/713254/download","filename":"PONUKA_VHS-EP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978565/content/713244/download","filename":"PONUKA_EURO-BUILDING.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947814/content/690900/download","filename":"Jednotny europsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947814/content/690901/download","filename":"Manual JED-u.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947814/content/690902/download","filename":"Informácia JED.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×