Obstarávanie

Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Košická Futbalová Aréna a. s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 470 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 470 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212200-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa návrhu a výstavby diela stavby Košická futbalová aréna futbalový štadión formou súťažného dialógu s rozsahom: - spracovanie projektu pre stavebné povolenie (DSP), - zabezpečenie vydania potrebných právoplatných stavebných a iných povolení v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, - spracovanie realizačnej (RPD) a prípadnej dielenskej, konštrukčnej a montážnej dokumentácie (DPD), - zrealizovanie stavby, - zabezpečenie procesu kolaudácie stavby s uvedením do prevádzky v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 19 470 000,00 Neuvedené EUR 17. Apríl 2018 94741

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v Informatívnom dokumente 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842755/content/676163/download","filename":"KFA_05_Zaslanie vysvetlenie Inf. dokumentu_1_28_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842755/content/676164/download","filename":"KFA_05_Zaslanie vysvetlenie Inf. dokumentu_29_32_Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (11-30) 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925732/content/699371/download","filename":"KFA_05_Zaslanie vysvetlenie final SP záujemcom_11_30_Profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944325/content/767881/download","filename":"KFA_17_Informácia podľa § 52_Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - STRABAG PaIS - INPEK Holding 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975108/content/697215/download","filename":"Ponuka_Ostatne_STRABAG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975108/content/697216/download","filename":"Ponuka_Kriteria_STRABAG.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k Oznámeniu (1) 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786382/content/625342/download","filename":"KFA_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1_profil.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975050/content/696984/download","filename":"KFA_Zapisnica z otvarania ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975050/content/696985/download","filename":"KFA_Zapisnica z otvarania ponuk_Kriteria.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 18. Apríl 2018 18. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972033/content/684264/download","filename":"11_Zmluva_o_dielo_na_projektovanie_a_vystavbu_FS_podpísaná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972033/content/684265/download","filename":"11_Priloha_Vseobecne_zmluvne_podmienky_k_ZoD_podpísaná.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975052/content/696995/download","filename":"KFA_14a_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975052/content/696997/download","filename":"KFA_14a_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti_Príloha.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (1-7) 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914409/content/767031/download","filename":"KFA_05_Zaslanie vysvetlenie final SP záujemcom_1_7_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914409/content/767032/download","filename":"PZ situacia SO80.1 HV pripojka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951459/content/716086/download","filename":"KFA_22_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava informácií 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923504/content/689821/download","filename":"KFA_05_Zaslanie opravy SP záujemcom_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923504/content/689822/download","filename":"KFA_SO 00_porealizačné_zameranie_čiastočná_grafika-1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Opis predmetu zákazky 21. Február 2017 21. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781959/content/596873/download","filename":"KFA_ÚR_pravoplatné_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781959/content/596874/download","filename":"02_B_DUR_SIT_CELKOVA-situacia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781959/content/596875/download","filename":"03_B_DUR_SIT_CELKOVA-technicka infrastruktura.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781959/content/596876/download","filename":"04_B_DUR_SIT_CELKOVA-kataster.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975056/content/697014/download","filename":"KFA_Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975056/content/697015/download","filename":"KFA_Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informatívny dokument 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832234/content/617646/download","filename":"KFA_dialog_Informatívny dokument_final_clean.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Apríl 2018 23. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974181/content/693930/download","filename":"KFA_23_Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Chemkostav - Scorp 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975101/content/697197/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Chemkostav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975101/content/697198/download","filename":"Ponuka_Kriteria_Chemkostav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (8-10) 27. December 2017 27. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917336/content/781419/download","filename":"KFA_05_Zaslanie vysvetlenie final SP záujemcom_8_10_Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Podmienky účasti 21. Február 2017 21. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781956/content/596851/download","filename":"Podmienky účasti_final_final.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Január 2018 17. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928759/content/709546/download","filename":"KFA_12_Informácia podľa § 52_Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Záverečný informatívny dokument súťažného dialógu 1. December 2017 1. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907332/content/734443/download","filename":"KFA_dialog_Záverečný informatívny dokument_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907332/content/734444/download","filename":"KFA_Opis predmetu zákazky_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907332/content/734445/download","filename":"KFA_Zmluva o dielo_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907332/content/734446/download","filename":"KFA_Všeobecné zmluvné podmienky_final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_AVA-stav - OHL 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975094/content/697136/download","filename":"Ponuka_Ostatne_AVA-stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975094/content/697137/download","filename":"Ponuka_Kriteria_AVA-stav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k Oznámeniu (2-5) 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787577/content/632940/download","filename":"KFA_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_2_5_profil.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×