Obstarávanie

Cyklistický chodník ESC-Podlavice Banská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
690 613,00
Konečná suma(Bez DPH):
509 007,00
Zaplatené:
73.7%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233162-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť realizáciu stavby Cyklistický chodník ESC Podlavice, Banská Bystrica, ktorá je navrhnutá v katastrálnom území Banská Bystrica, Radvaň, Podlavice. Cyklistická komunikácia začína pred Športovou halou na Štiavničkách a končí na Pestovateľskej ulici a má celkovú dĺžku 1.779,40 m. Pri realizácii cyklistickej trasy bude nutné riešiť aj verejné osvetlenie, sadové úpravy a ochranu podzemných vedení. Stavba pozostáva z nasledujúcich objektov: SO 01 - Cyklistická trasa SO 02 - Verejné osvetlenie SO 03 - Sadové úpravy SO 04 - Ochrana podzemných vedení SO 05 - Dopravné značenie Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer ( tiež v návrhu ZoD-príloha č.1), ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CESTY NITRA, a.s. 12 509 007,00 Neuvedené EUR 9. Apríl 2018 94127

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Výkaz výmer 23. August 2017 23. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č.1411/2017 12. Apríl 2018 12. Apríl 2018
Súťažné podklady PD Textová časť A.-D. 23. August 2017 23. August 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. December 2017 6. December 2017
Súťažné podklady PD Textová časť E. SO 01 23. August 2017 23. August 2017
Súťažné podklady Vysvetlenie SP č.3+zmena v SP č.2 26. September 2017 26. September 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. August 2017 23. August 2017
Súťažné podklady Vysvetlenie SP č.4 29. September 2017 29. September 2017
Súťažné podklady Vysvetlenie SP č.1 18. September 2017 18. September 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Október 2017 2. Október 2017
Súťažné podklady Zmena SP č.1-zmena termínu predkladania a otvárania ponúk 11. September 2017 11. September 2017
Súťažné podklady PD Textová časť E. SO 04 23. August 2017 23. August 2017
Súťažné podklady SP-príloha č.1_Obchodné podmienky ZoD 23. August 2017 23. August 2017
Súťažné podklady PD Textová časť E. SO 05 23. August 2017 23. August 2017
Súťažné podklady PD Textová časť E. SO 03 23. August 2017 23. August 2017
Súťažné podklady Vysvetlenie SP č.2 22. September 2017 22. September 2017
Súťažné podklady PD Textová časť E. SO 02 23. August 2017 23. August 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk 6. Február 2018 6. Február 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×