Obstarávanie

Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
42990000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup technologických zariadení s príslušenstvom, ktoré zefektívnia proces spracovania nie nebezpečných odpadov z elektrických a elektronických zariadení tak, aby sa zvýšil podiel materiálov pre opätovné použitie. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka je rozdelená na časti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zmluva Kúpna zmluva 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť č. 1, 2, 3, 4, 5 a 8 30. Január 2018 30. Január 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke_Čast č. 4 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady_doplnenie_zmena lehoty viazanosti ponúk 29. December 2017 29. December 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke_Čast č. 1 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke_Čast č. 2 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018
Zmluva Kúpna zmluva 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Máj 2017 29. Máj 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. December 2017 7. December 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. December 2017 7. December 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. December 2017 7. December 2017
Zmluva Kúpna zmluva 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke-Časť č. 6 8. August 2017 8. August 2017
Súťažné podklady Súťažné opdklady_doplnenie 8. Máj 2017 8. Máj 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. December 2017 7. December 2017
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu-Časť č. 5 28. Marec 2018 28. Marec 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. December 2017 7. December 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. December 2017 7. December 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke-Časť č. 7 8. August 2017 8. August 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×