Obstarávanie

Kontroly, skúšky, kalibrácie a servis laboratórnych prístrojov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
39 849,00
Konečná suma(Bez DPH):
39 849,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50433000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie kontrol, skúšok, kalibrácií a servisu laboratórnych prístrojov potrebných na výkon kontroly kvapalných a plynných výpustí z prevádzok JAVYS, a.s. a na výkon kontroly chemických režimov prevádzok TSÚ RAO, FS KRAO, MSVP, vyraďovania JE A-1 a JE V-1 v nasledovnom rozsahu : Časť 1: Kalibrácie, kontrola a servis pH metrov a konduktometrov Časť 2: Kalibrácie, kontrola a servis analytických váh, laboratórnych váh a predvažovačiek Časť 3: Kalibrácie, kontrola a servis spektrofotometrov Časť 4: Kalibrácie, kontrola a servis ostatných laboratórnych pracovných meradiel, informatívnych meradiel a ostatných laboratórnych prístrojov Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 2 39 849,00 Neuvedené EUR 2. Marec 2018 93510

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva zm-46-17-1-00301-05140 12. Marec 2018 12. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953527/content/727571/download","filename":"zm-46-17-1-00301-05140.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. November 2017 24. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904627/content/722701/download","filename":"Verejne_podklady.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Marec 2018 12. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953533/content/727596/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Marec 2018 12. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953537/content/727612/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Marec 2018 12. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953535/content/727606/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnocovania _2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953535/content/727607/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnocovania_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 12. Marec 2018 12. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953529/content/727578/download","filename":"CˇV_sub..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953529/content/727579/download","filename":"VWR_kalkulacia_ceny_po_vysvetleni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953529/content/727580/download","filename":"C_2_Krycilist_Kontroly_laboratornych_pristrojov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/919849/content/789719/download","filename":"OOVVPU_VWR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 12. Marec 2018 12. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953531/content/727591/download","filename":"CESTNE_VYHLASENIE_Subdod1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953531/content/727592/download","filename":"C_1_Kalkulacia_ceny_Kontroly_laboratornych_pristrojov_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953531/content/727593/download","filename":"C_2_Krycilist_Kontroly_laboratornych_pristrojov_11.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×