Obstarávanie

Rekonštrukcia MŠ Gazdovský rad Šamorín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šamorín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45300000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu s rozšírením kapacity a so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu materskej školy Gazdovský rad v meste Šamorín.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka OSP ostatné 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947396/content/689271/download","filename":"Ponuka OSP Danubius ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 zákona 22. Február 2018 22. Február 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944478/content/769212/download","filename":"Informácia o poradí do profilu upravená.pdf"}]
Súťažné podklady SP elektro 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917063/content/779904/download","filename":"EO1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917063/content/779905/download","filename":"EO2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917063/content/779906/download","filename":"EO3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917063/content/779907/download","filename":"EO4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917063/content/779908/download","filename":"EO5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917063/content/779909/download","filename":"EO6.pdf"}]
Súťažné podklady SP PD 2 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917067/content/779927/download","filename":"S01-tvar základov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917067/content/779928/download","filename":"S02-tvar na kóte +3,200.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917067/content/779929/download","filename":"S03-tvar na kóte +6,500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917067/content/779930/download","filename":"S04-rezy.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2 22. Február 2018 22. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947371/content/689222/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 4.2.2018.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 3 22. Február 2018 22. Február 2018 []
Súťažné podklady SP PD 6 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917075/content/779961/download","filename":"E02 - Celková schéma zapojenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917075/content/779962/download","filename":"EO7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917075/content/779963/download","filename":"TECHNICKÁ SPRÁVA - 1 KV PRIPOJKA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Február 2018 22. Február 2018 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 1 22. Február 2018 22. Február 2018 []
Súťažné podklady SP PD 3 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917069/content/779934/download","filename":"ZT01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917069/content/779935/download","filename":"ZT02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917069/content/779936/download","filename":"ZT03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917069/content/779937/download","filename":"ZT04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Bala ostatné 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947392/content/689249/download","filename":"Ponuka BALA - ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MPorte ostatné 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947400/content/689327/download","filename":"Ponuka MPorte ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka OSP Podmienky účasti 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947398/content/689274/download","filename":"Ponuka OSP danubius Podmienky účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady časť A1, A2, B, C, príloha č. 1, č. 2 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917055/content/779843/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MPorte Podmienky účasti 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947402/content/689330/download","filename":"Ponuka MPorte Podmienky účasti.pdf"}]
Súťažné podklady SP - PD 1 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917065/content/779915/download","filename":"MS_GAZD_1NP_UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917065/content/779916/download","filename":"MS_GAZD_2NP_NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917065/content/779917/download","filename":"MS_GAZD_2NP_UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917065/content/779918/download","filename":"MS_GAZD_POHLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917065/content/779919/download","filename":"MS_GAZD_REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917065/content/779920/download","filename":"MS_GAZD_VYPIS_OKIEN_DV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917065/content/779921/download","filename":"MŠ_GAZD_1NP_BURACIE_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917065/content/779922/download","filename":"MŠ_GAZD_1NP_NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917065/content/779923/download","filename":"MŠ_GAZD_2NP_BURACIE_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917065/content/779924/download","filename":"MŠ_GAZD_PODORYS_STRECHY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MKs podmienky účasti 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947384/content/689236/download","filename":"Ponuka MKS podmienky účasti.pdf"}]
Súťažné podklady SP PD 5 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917073/content/779952/download","filename":"LT01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917073/content/779953/download","filename":"LT02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917073/content/779954/download","filename":"LT03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917073/content/779955/download","filename":"MŠ Plynoinš. SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917073/content/779956/download","filename":"PL01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917073/content/779957/download","filename":"PL02.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AVA-stav 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947404/content/689339/download","filename":"Ponuka AVASTAV.pdf"}]
Súťažné podklady SP PD 4 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917071/content/779940/download","filename":"28_04_2016_Gazdovský_rad_materská_škola_vzt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917071/content/779941/download","filename":"MS_GAZD_2NP_UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917071/content/779942/download","filename":"MŠ vetranie kuchyne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917071/content/779943/download","filename":"MŠ_Gazd_SITU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917071/content/779944/download","filename":"Statický posudok-MŠ Gazdovský Rad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917071/content/779945/download","filename":"stropná doska 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917071/content/779946/download","filename":"stropná doska 2NP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Kango 22. Február 2018 22. Február 2018 []
Súťažné podklady SP - súhrnná a sprievodná technická správa 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917061/content/779901/download","filename":"Sprievodná a súhrnná technická správa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Bala podmienky účasti 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947394/content/689267/download","filename":"Ponuka BALA - podmienky účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady rozpočet 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917057/content/779893/download","filename":"Rozpočet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MKs ostatné 22. Február 2018 22. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947379/content/689232/download","filename":"Ponuka MKS ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady SP PD 7 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917078/content/779971/download","filename":"TS Lapač tukov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917078/content/779972/download","filename":"TS UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917078/content/779973/download","filename":"TS VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917078/content/779974/download","filename":"TS ZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917078/content/779975/download","filename":"TS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917078/content/779976/download","filename":"VÝPOČET INTENZITY OSVETLENIA.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov - upravený rozpočet 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929174/content/712179/download","filename":"Rozpočet upravený.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 22. Február 2018 22. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947366/content/689211/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti z 13.2.2018.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×