Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
925 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
14 464 500,00
Zaplatené:
1563.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
17

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky predstavuje kombinácie položiek ťažbového procesu súvisiace s ťažbou dreva. položka 1 Spílenie stromu; položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu; položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni; položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor; položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou; položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou; položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi; položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie; položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky; položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra; položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste; položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác; položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov;

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FORESTRA, s.r.o. 25 925 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93031
Lesy Vtáčnik s.r.o. 17 913 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93032
Miloš Herda 8 732 300,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93033
Boris Helbich 17 913 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93034
Jozef Kmeťo 17 913 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93035
BJ+P s.r.o. 17 913 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93036
Štefan Adamička - DENI 17 913 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93037
Marek Paluš 17 913 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93038
Jozef Helbich 9 181 300,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 93039
Šuriansky s.r.o. 25 925 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93040
Lukáš Petluš 17 913 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93041
Slavomír Maringa 17 913 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93042
Tomáš Okša - Ranč Tichá lúka 17 913 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93043
Roman Štefkovič MIGURO 21 919 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93044
Miroslav Martiška 9 733 400,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93045
Marián Murčo 17 913 600,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93046
František Lucký 16 912 500,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93047

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva R/002/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929624/content/713634/download","filename":"Zmluva CRZ 8164-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. December 2017 15. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912742/content/759390/download","filename":"Informácia o výsledku TČ 2018 LS 01.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60106 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927152/content/703790/download","filename":"60106.pdf"}]
Zmluva R/015/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929751/content/713996/download","filename":"Zmluva CRZ 8182-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639081/download","filename":"02 príloha č. II súťažných podkladov 01 LS Duchonka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639082/download","filename":"03 ramcova dohoda 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639083/download","filename":"01 súťažné podklady ŤČ 2018 lesná správa 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639085/download","filename":"04 príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639086/download","filename":"05 príloha č. 2 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639087/download","filename":"06 príloha č. 3 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639088/download","filename":"07 príloha č. 3.1 RD Opis-rozsah zákazky a cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639089/download","filename":"08 príloha č. 4 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639090/download","filename":"09 príloha č. 5 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639091/download","filename":"10 príloha č. 5.1 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639092/download","filename":"11 podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891594/content/639093/download","filename":"12 JED-formulár 01.pdf"}]
Zmluva R/017/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929759/content/714069/download","filename":"Zmluva CRZ 8185-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/017/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014147/content/893992/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8185-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/006/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014123/content/893968/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8168-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60104 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927148/content/703773/download","filename":"60104.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60112 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927164/content/703821/download","filename":"60112.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60102 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927144/content/703750/download","filename":"60102.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926214/content/701085/download","filename":"Zapisnica spln. podm. účasti TČ 2018 LS 01.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60108 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927156/content/703798/download","filename":"60108.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/014/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014140/content/893984/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8180-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60107 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927154/content/703793/download","filename":"60107.pdf"}]
Zmluva 8178/2017/LSR 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929672/content/713811/download","filename":"Zmluva CRZ 8178-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/010/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929660/content/713670/download","filename":"Zmluva CRZ 8175-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60111 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927162/content/703812/download","filename":"60111.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926204/content/701073/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk TČ 2018 LS 01.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60101 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927142/content/703747/download","filename":"60101.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926192/content/701062/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2018 LS01.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60114 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927168/content/703830/download","filename":"60114.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926227/content/701110/download","filename":"Správa o zákazke TČ 2018 LS 01.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60113 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927166/content/703827/download","filename":"60113.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60105 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927150/content/703787/download","filename":"60105.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/005/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014122/content/893967/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8167-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/005/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929640/content/713648/download","filename":"Zmluva CRZ 8167-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/012/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014137/content/893981/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8178-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/003/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929633/content/713639/download","filename":"Zmluva CRZ 8165-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/011/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929668/content/713752/download","filename":"Zmluva CRZ 8177-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/016/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014144/content/893989/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8184-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60110 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927160/content/703809/download","filename":"60110.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60116 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927172/content/703839/download","filename":"60116.pdf"}]
Zmluva R/001/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929620/content/713615/download","filename":"Zmluva CRZ 8163-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/008/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929652/content/713657/download","filename":"Zmluva CRZ 8170-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/015/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014143/content/893988/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8182-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/002/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014115/content/893960/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8164-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/013/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929675/content/713813/download","filename":"Zmluva CRZ 8179-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60103 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927146/content/703753/download","filename":"60103.pdf"}]
Zmluva R/016/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929756/content/714000/download","filename":"Zmluva CRZ 8184-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/004/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929637/content/713644/download","filename":"Zmluva CRZ 8166-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/001/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014113/content/893958/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8163-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60115 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927170/content/703833/download","filename":"60115.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60109 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927158/content/703803/download","filename":"60109.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60117 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927174/content/703841/download","filename":"60117.pdf"}]
Zmluva R/006/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929643/content/713649/download","filename":"Zmluva CRZ 8168-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/009/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014131/content/893975/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8174-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/007/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929648/content/713652/download","filename":"Zmluva CRZ 8169-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/014/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929744/content/713992/download","filename":"Zmluva CRZ 8180-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/013/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014139/content/893983/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8179-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/009/18/06/01 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929655/content/713661/download","filename":"Zmluva CRZ 8174-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/010/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014132/content/893976/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8175-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/011/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014135/content/893979/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8177-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/007/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014126/content/893971/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8169-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/008/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014129/content/893974/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8170-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/003/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014117/content/893961/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8165-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva dodatok č.1 R/004/18/06/01 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014120/content/893964/download","filename":"Dodatok 1 CRZ 8166-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×