Obstarávanie

Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šahy
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
245,400
Konečná suma(Bez DPH):
242,630
Zaplatené:
98.87%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144511-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Bluetech s.r.o. 2 214,850 Neuvedené EUR 30. Január 2018 92941
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 3 27,780 Neuvedené EUR 30. Január 2018 92942