Obstarávanie

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu v obci Záhorská Ves


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Záhorská Ves
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
317 532,00
Konečná suma(Bez DPH):
317 532,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45321000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu v obci Záhorská Ves. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 2 317 532,00 Neuvedené EUR 8. Február 2018 92839