Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
605 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 235 000,00
Zaplatené:
700.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces výrubu stromov, sústreďovanie dreva a manipulácia drevnej hmoty na odvoznom mieste v podmienkach Lesov SR š.p. OZ Žarnovica

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIELIK P, s.r.o. 7 605 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 92776
DR Drevo, s.r.o. 7 605 000,00 Neuvedené EUR 10. Január 2018 92777
FORESTRA, s.r.o. 7 605 000,00 Neuvedené EUR 11. Január 2018 92778
Šuriansky s.r.o. 7 605 000,00 Neuvedené EUR 8. Január 2018 92779
Jozef Brigant-ml 7 605 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 92780
Ľubomír Sliacky 7 605 000,00 Neuvedené EUR 10. Január 2018 92781
Roman Kružliak 7 605 000,00 Neuvedené EUR 5. Január 2018 92782

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Všeobecné záväzné podmienky 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891979/content/641100/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925922/content/699976/download","filename":"Forestra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925927/content/699980/download","filename":"Kružliak.pdf"}]
Súťažné podklady Výzva na zaslanie CP 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891987/content/641152/download","filename":"Príloha č. 3 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Súťažné podklady Samofakturácia 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891982/content/641129/download","filename":"Príloha č. 2 RD Samofakturácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED LS Šašov 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891973/content/641065/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia účasti 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925909/content/699729/download","filename":"ZPUSasov.pdf"}]
Súťažné podklady SP komplex 2a 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892004/content/641271/download","filename":"Príloha č. II. SP komplex (5)2a.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Súťažné podklady Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891995/content/641179/download","filename":"Príloha č. 4 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 17. Január 2019 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019060/content/903507/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 05 2018.pdf"}]
Súťažné podklady Objednávka 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891999/content/641192/download","filename":"Príloha č. 5 RD Objednávka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925915/content/699774/download","filename":"Brigant.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Súťažné podklady Opis 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891991/content/641161/download","filename":"Príloha č. 3.1.Opis-Rozsah zákazky a cenová ponuka príloha č 3.1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa LS Šašov 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925659/content/699066/download","filename":"5Správa.pdf"}]
Súťažné podklady Zákazkový list 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892001/content/641197/download","filename":"Príloha č. 5.1 RD Zákazkový list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925930/content/699986/download","filename":"Sliacky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891975/content/641079/download","filename":"01 SP originál komplex 2018 LS Šašov .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925906/content/699723/download","filename":"05Zápisnica z otvárania obálok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925934/content/699988/download","filename":"Šuriansky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925912/content/699767/download","filename":"Bielik.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk LS Šašov 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910267/content/747894/download","filename":"ZPSasov.pdf"}]
Súťažné podklady SP komplex 2b 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892008/content/641286/download","filename":"Príloha č. II. SP komplex (5)2b.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925920/content/699972/download","filename":"DR DREVO.pdf"}]
Súťažné podklady Rámcová dohoda 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891977/content/641082/download","filename":"Ramcova dohoda ťažba 2018-final LS Šašov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×