Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
121 973,00
Konečná suma(Bez DPH):
121 971,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese dreva

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jozef Maruška 7 31 310,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 92608
Jozef Pacher-BIŽOK 7 11 304,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 92609
Šuriansky s.r.o. 7 54 288,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 92610
Pavel Bielik 7 25 069,00 Neuvedené EUR 1. December 2016 92611

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Jozef Maruška 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745594/content/399527/download","filename":"3JMaruška.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Otváranie ponúk Brod 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734220/content/459608/download","filename":"otváranie obálok brod.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Šuriansky s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735507/content/465216/download","filename":"šuriansky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Jozef Maruška 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734761/content/462198/download","filename":"J.maruška.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748600/content/420877/download","filename":"Súhrnná správa Brod.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Brod 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714092/content/506112/download","filename":"01 RD originál (11)Brod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714092/content/506113/download","filename":"01 SP originál komplex Brod podpísané.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714092/content/506114/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky Brod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714092/content/506115/download","filename":"Príloha č. 2 RD Objednávka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714092/content/506116/download","filename":"Príloha č. 2 SP komplex (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714092/content/506117/download","filename":"Príloha č. 2 SP komplex (5)1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714092/content/506118/download","filename":"Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714092/content/506119/download","filename":"Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Splnenie podmienok účasti Brod 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734752/content/462183/download","filename":"podmiekky účasti brod.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Di Mihálik s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735495/content/465184/download","filename":"mihálik.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED LS Brod 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714095/content/506129/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vladimír Maňkovský 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735493/content/465164/download","filename":"maňkovský.pdf"}]
Zmluva Šuriansky, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745568/content/399370/download","filename":"8Šuriansky.pdf"}]
Zmluva Vladimír Maňkovský 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745580/content/399459/download","filename":"4Maňkovský.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Jozef Pacher - Bižok 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735505/content/465215/download","filename":"pacher.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LES - Timotej Maruška 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735509/content/465230/download","filename":"T.maruška.pdf"}]
Zápisnica Vyhodnotenie ponúk Brod 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734749/content/462180/download","filename":"vyhodnotenie ponúk brod.pdf"}]
Zmluva Jozef Pacher - Bižok 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745570/content/399396/download","filename":"7Pacher.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Forestra s.r.o. 3. November 2016 3. November 2016 []
Zmluva Di Mihálik, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745564/content/399330/download","filename":"5Mihálik.pdf"}]
Zmluva Les - Timotej Maruška 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745586/content/399477/download","filename":"9T.Maruška.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Subdodávatelia 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/938729/content/743069/download","filename":"Zoznam subdodávateľov-LS Brod.pdf"}]
Zmluva Pavel Bielik 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745559/content/399321/download","filename":"1Bielik.pdf"}]
Zmluva Forestra, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745566/content/399350/download","filename":"2Forestra.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenie 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952755/content/724256/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 01 2017 .pdf"}]
Zmluva Neoforest, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745573/content/399415/download","filename":"6Neoforest.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Neoforest s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735502/content/465211/download","filename":"neoforest.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pavel Bielik 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734757/content/462194/download","filename":"bielik.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×