Obstarávanie

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 276 839,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 276 839,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221110-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Modernizácia a rekonštrukcia mostov v Prešovskom samosprávnom kraji a v Košickom samosprávnom kraji za účelom zlepšenia stavebno-technického stavu mostov a zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy v dotknutých úsekoch ciest I.triedy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 12 2 276 839,00 Neuvedené EUR 16. Január 2018 92411

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.11 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940564/content/750380/download","filename":"Ponuka uchádzača č.11, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940564/content/750381/download","filename":"Ponuka uchádzača č.11, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, z otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk, časť OSTATNÉ 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931700/content/721906/download","filename":"7 ZÁPISNICA z podm.účasti, z otvárania a vyhodnotenia OSTATNÉ MaRM.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov IV. 17. Február 2017 17. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781160/content/590891/download","filename":"Vysvetlenie SP IV. (MaRM).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady - oprava titulného listu 26. Január 2017 26. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/770563/content/549626/download","filename":"Oznam - SP MaRM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/770563/content/549627/download","filename":"01 Titulný list MaRM ciest I. triedy v PSK a KSK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov I. 10. Február 2017 10. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778690/content/579626/download","filename":"Vysvetlenie SP I. (MaRM).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.10 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940556/content/750364/download","filename":"Ponuka uchádzača č.10, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940556/content/750365/download","filename":"Ponuka uchádzača č.10, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 5. Máj 2017 5. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817800/content/667948/download","filename":"12 Informácia §55(2)- PROFIL - MaRM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.12 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940576/content/750399/download","filename":"Ponuka uchádzača č.12, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940576/content/750400/download","filename":"Ponuka uchádzača č.12, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok k ZoD č.17/6300/2018/VS-01/17 na uskutočnenie stavebných prác Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK 22. November 2018 22. November 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov III. 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780650/content/589105/download","filename":"3d2 Vysvetlenie SP III. (MaRM) bez adries, bez podpisu.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk, časť KRITÉRIÁ 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931704/content/721909/download","filename":"8e ZÁPISNICA z otvárania ponúk, časť KRITÉRIÁ MaRM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940495/content/750166/download","filename":"Ponuka uchádzača č.1, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940495/content/750167/download","filename":"Ponuka uchádzača č.1, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke "Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK" 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932289/content/725662/download","filename":"14 Správa o zákazke §24(2, 3) MaRM.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov II. 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780241/content/587873/download","filename":"Vysvetlenie SP II.(MaRM) bez adries - Ing.Mareková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780241/content/587874/download","filename":"Súpis položiek II - MaRM mostov ciest I.triedy v PSK a v KSK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.9 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940551/content/750348/download","filename":"Ponuka uchádzača č.9, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940551/content/750349/download","filename":"Ponuka uchádzača č.9, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940508/content/750255/download","filename":"Ponuka uchádzača č.3, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940508/content/750256/download","filename":"Ponuka uchádzača č.3, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk, časť KRITÉRIÁ 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931707/content/721920/download","filename":"10a ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk,časť KRITÉRIÁ MaRM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.8 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940543/content/750341/download","filename":"Ponuka uchádzača č.8, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940543/content/750342/download","filename":"Ponuka uchádzača č.8, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.6 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940536/content/750323/download","filename":"Ponuka uchádzača č.6, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940536/content/750324/download","filename":"Ponuka uchádzača č.6, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o predĺženie lehoty viazanosti ponúk a platnosti zábezpeky k ponuke 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875925/content/574202/download","filename":"12a Žiadosť o predlženie lehoty viazanosti MaRM - bez adries.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Február 2017 21. Február 2017 []
Súťažné podklady Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK, zväzok 1-4 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765527/content/505531/download","filename":"SP MaRM PLATNÉ so Súpisom položiek (1.-4.zväzok).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765527/content/505532/download","filename":"SP MaRM PLATNÉ (1.-4.zväzok).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765527/content/505533/download","filename":"Súťažné podklady 1.-4.zväzok (MaRM).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.7 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940540/content/750331/download","filename":"Ponuka uchádzača č.7, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940540/content/750332/download","filename":"Ponuka uchádzača č.7, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.5 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940527/content/750279/download","filename":"Ponuka uchádzača č.5, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940527/content/750280/download","filename":"Ponuka uchádzača č.5, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Súťažné podklady Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK, zväzok 5-6 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765535/content/505665/download","filename":"1.-Nacina-Ves-most-I.18-509 (1.časť, MaRM).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765535/content/505666/download","filename":"1.-Nacina-Ves-most-I.18-509 (2.časť, MaRM).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765535/content/505667/download","filename":"2. Vyšný Mirošov most I.77-068 (MaRM).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765535/content/505668/download","filename":"3. Bidovce most I.50(I.19)-327 (MaRM).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765535/content/505669/download","filename":"4. Plavnica most I.68-015 (MaRM).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765535/content/505670/download","filename":"5. Medzianky most I.18-459 (MaRM).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765535/content/505671/download","filename":"6. Trhovište most I.19(I.50)-355 (MaRM).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765535/content/505672/download","filename":"7. Stratená most I.67-034 (MaRM).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765535/content/505673/download","filename":"8. Svätá Mária most I.79-039 (MaRM).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765535/content/505674/download","filename":"9. Ubľa most I.74-044 (MaRM).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765535/content/505675/download","filename":"10. Ubľa most I.74-045 (MaRM).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č.17/6300/2018/VS-01/17 na uskutočnenie stavebných prác "Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK" 22. Január 2018 22. Január 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Marec 2017 29. Marec 2017 []
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.4 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940512/content/750261/download","filename":"Ponuka uchádzača č.4, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940512/content/750262/download","filename":"Ponuka uchádzača č.4, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o predĺženie lehoty viazanosti ponúk a platnosti zábezpeky k ponuke II. 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911989/content/755463/download","filename":"12b Žiadosť o predlženie lehoty viazanosti II. (MaRM) - bez adries a bez podpisu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940502/content/750173/download","filename":"Ponuka uchádzača č.2, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940502/content/750174/download","filename":"Ponuka uchádzača č.2, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×