Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
530 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 770 000,00
Zaplatené:
900.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
9

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Orémusz spol. s r.o. 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92337
FORESTRA, s.r.o. 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92338
Pavol Haraba 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92339
ŠULEK FOREST, s.r.o. 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92340
Ivan Pukša POHOSTINSTVO 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92341
Pavol Ratulovský 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92342
Milan Siekeľa 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92343
Šuriansky s.r.o. 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92344
Miroslav Vozárik 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92345

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z OP 29. November 2017 29. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906119/content/728739/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk LS Pukanec.pdf"}]
Zmluva č. 6-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934786/content/733995/download","filename":"Forestra.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec na rok 2018 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892254/content/642344/download","filename":"01 SP Pukanec 2018.pdf"}]
Zmluva č. 7-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934811/content/734042/download","filename":"Vozárik.pdf"}]
Zmluva č. 4-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934790/content/734005/download","filename":"Ratulovský.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927316/content/704251/download","filename":"Forestra s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady iné dokumenty k SP 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892258/content/642352/download","filename":"jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892258/content/642353/download","filename":"Podmienky účasti uchádzačov-Ad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892258/content/642354/download","filename":"Príloha č. 5.1 RD Zákazkový list Pukanec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892258/content/642355/download","filename":"Ramcova dohoda ťažba 2018-final-prip.pdf"}]
Zmluva č. 3-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934788/content/733997/download","filename":"Haraba.pdf"}]
Zmluva č. 9-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934800/content/734013/download","filename":"ŠULEK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927323/content/704267/download","filename":"Pavol ratulovský.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927319/content/704253/download","filename":"Pavol Haraba.pdf"}]
Zmluva č. 8-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934805/content/734017/download","filename":"ŠURIANSKY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927338/content/704287/download","filename":"Miroslav Vozárik.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927332/content/704276/download","filename":"ŠURIANSKY s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927325/content/704269/download","filename":"Milan Siekela.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927329/content/704275/download","filename":"ŠULEK FOREST s.r.o..pdf"}]
Zmluva č. 5-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934793/content/734007/download","filename":"Pukša.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 12. December 2017 12. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910896/content/750281/download","filename":"Zapisnica_z vyhodnotenie_ponuk a podmienok účasti LS Pukanec 2018.pdf"}]
Zmluva č. 2-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934796/content/734011/download","filename":"Siekela.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke § 24 13. December 2017 13. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911107/content/751461/download","filename":"Správa o zákazke LS Pukanec.pdf"}]
Zmluva č. 1-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934809/content/734040/download","filename":"Uhnák.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927335/content/704277/download","filename":"Anton Uhnák.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočného plnenia 2018 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018031/content/902126/download","filename":"Suma uhradeného plnenia LS Pukanec r-2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927321/content/704264/download","filename":"Ivan Pukša POHOSTINSTVO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku 12. December 2017 12. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910898/content/750283/download","filename":"Oznámenie o výsledko vyhodnotenia ponúk LS Pukanec.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×