Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
530 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 770 000,00
Zaplatené:
900.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
9

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Orémusz spol. s r.o. 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92337
FORESTRA, s.r.o. 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92338
Pavol Haraba 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92339
ŠULEK FOREST, s.r.o. 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92340
Ivan Pukša POHOSTINSTVO 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92341
Pavol Ratulovský 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92342
Milan Siekeľa 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92343
Šuriansky s.r.o. 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92344
Miroslav Vozárik 9 530 000,00 Neuvedené EUR 20. Január 2018 92345

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z OP 29. November 2017 29. November 2017
Zmluva č. 6-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec na rok 2018 23. Október 2017 23. Október 2017
Zmluva č. 7-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018
Zmluva č. 4-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018
Súťažné podklady iné dokumenty k SP 23. Október 2017 23. Október 2017
Zmluva č. 3-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018
Zmluva č. 9-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018
Zmluva č. 8-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018
Zmluva č. 5-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 12. December 2017 12. December 2017
Zmluva č. 2-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke § 24 13. December 2017 13. December 2017
Zmluva č. 1-2018-04-01 26. Január 2018 26. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočného plnenia 2018 11. Január 2019 11. Január 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Január 2018 16. Január 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku 12. December 2017 12. December 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×