Obstarávanie

Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 710 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 710 400,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní vzorky operácií, na základe vykázaných výdavkov v rámci čerpania finančných prostriedkov na programoch/operačných programoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, vykonávaných ako audit operácií.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ernst & Young, s. r. o. 3 2 710 400,00 Neuvedené EUR 16. Január 2018 91616

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930092/content/715462/download","filename":"správa_o_zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. August 2017 29. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868935/content/657807/download","filename":"SP_externalizacia auditorskych sluzieb suvisiacich s vykonom auditov operacii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2_Ernst & Young s.r.o. 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930325/content/715879/download","filename":"ponuka_EY.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. November 2017 20. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902846/content/712178/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzacov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na externalizáciu audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií č. 2017/139 19. Január 2018 19. Január 2018 []
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930083/content/715364/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930083/content/715365/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk po otváraní častí ponúk označených ako Ostatné_Audity operácií.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. November 2017 7. November 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930078/content/715342/download","filename":"Zapisnica _splnenie podmienok účasti_Audity operácií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930078/content/715343/download","filename":"Zápisnica o posúdení dokumentov nevyhnutných k uzatvoreniu zmluvy.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda na externalizáciu audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií č. 2017/139 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930060/content/715206/download","filename":"zmluva č. 2017_139.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930073/content/715336/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako Ostatné_Audity operácií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930073/content/715337/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá_pripomienky.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Október 2017 3. Október 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 25. September 2017 25. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878702/content/586284/download","filename":"Vysvetlenie požiadaviek v SP_1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 26. September 2017 26. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879318/content/588944/download","filename":"Vysvetlenie požiadaviek v SP_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1_PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930319/content/715867/download","filename":"ponuka_PWC.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×