Obstarávanie

Revitalizácia verejných priestranstiev, prepojenie kultúrnych pamiatok v obci Mojmírovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Mojmírovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Opis obstarávania

Miestne komunikácie a chodník, spevnené plochy, verejné osvetlenie, sadové úpravy, závlahy a oplotenie. Miestne komunikácie a chodník sa nachádzajú v koridore jestvujúcich komunikácií a chodníka. Pri rekonštrukcii uvažujeme s odstránením hornej asfaltovej pokrývky na telese chodníka, čím sa vyrovná podklad a doplní sa o nové vrstvy podľa projektu s finálnou vrstvou betónovej zámkovej dlažby. Na trase chodníka navrhujeme tri odpočinkové miesta s lavičkami a smetnými košmi. Navrhovaná komunikácia sa napája na miestne komunikácie a sprístupňuje novozrekonštruovaný Malý kaštieľ letohrádok Aldobrandiniho. Línia komunikácie je navrhnutá v šírke 5m, pôvodné vrstvy betónovej komunikácie sa asanujú, aby sme mohli výškovo prepojiť cesty okolo letohrádku, v druhej časti komunikácie sa nový povrch zo zámkovej dlažby zrealizuje na jestvujúcu betónku. Celé znenie je uvedené v SP a PD, kedže nie dostatok miesta na vloženie celého znenia opisu predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Máj 2017 22. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824210/content/570266/download","filename":"Informacia otvaranie ponuk-Kriteria-na profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824210/content/570267/download","filename":"Oznámenie o otváraní častí ponúk Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlovanie informacií 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805022/content/611220/download","filename":"vysvetlovanie informacii - na profil_2.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o oprave - texty1 5. Apríl 2017 5. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801853/content/601911/download","filename":"Oznamenie o oprave-texty 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o oprave - texty 5. Apríl 2017 5. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801838/content/601778/download","filename":"Oznamenie o oprave-texty.pdf"}]
Súťažné podklady Sutazne podklady 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644119/download","filename":"A01 RCH SP SPRIEVODNA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644120/download","filename":"A02 RCH SP SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644121/download","filename":"A03 RCH SP situacia-SIT KN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644122/download","filename":"A04 RCH SP celkova situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644123/download","filename":"1.Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644124/download","filename":"2.Pozdĺžny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644125/download","filename":"3.Vzorové rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644126/download","filename":"4.Priečne profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644127/download","filename":"5.Výkaz plôch a materiálov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644128/download","filename":"6.Výkaz vybúraných plôch a materiálov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644129/download","filename":"7.Situácia dopravného značenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644130/download","filename":"8.Situácia prenosného dopravného značenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644131/download","filename":"SO 01.1 Technická správa komunikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644132/download","filename":"1.Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644133/download","filename":"2.Pozdĺžne profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644134/download","filename":"3.Vzorové rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644135/download","filename":"4.Priečne profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644136/download","filename":"5.Výkaz plôch a materiálov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644137/download","filename":"6.Výkaz vybúraných plôch a materiálov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644138/download","filename":"Technická správa chodník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644139/download","filename":"Technická správa komunikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644140/download","filename":"park SO 02 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644141/download","filename":"SO 02 1 PARK v1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644142/download","filename":"SO 02 2 ZAHON 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644143/download","filename":"SO 02 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644144/download","filename":"SO 02 3 ZAHON v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644145/download","filename":"SO 02 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644146/download","filename":"SO 02 4 ZAHON _V3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644147/download","filename":"SO 02 5 ZAHON _ V4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644148/download","filename":"SO 02 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644149/download","filename":"SO 02 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644150/download","filename":"SO 02 6 MOB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644151/download","filename":"SO 02 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644152/download","filename":"Stavebn+ę povolenie UVOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644153/download","filename":"B01 RCH SP TECHNICKá SPRáVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644154/download","filename":"B02 RCH SP situacia-SIT PLOT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644155/download","filename":"B03 RCH SP podorys-PLOT A POH SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644156/download","filename":"B04 RCH SP podorys-PLOT A REZ SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644157/download","filename":"B05 RCH SP podorys-PLOT B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644158/download","filename":"B06 RCH SP podorys-PLOT A POH NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644159/download","filename":"B07 RCH SP podorys-PLOT A REZ NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644160/download","filename":"B08 RCH SP podorys-PLOT B POH NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644161/download","filename":"155-16 A) ZOZNAM DOKUMENTACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644162/download","filename":"155-16 B1) TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644163/download","filename":"155-16 B2) SPECIFIKACIA POUZITYCH ZARIADENI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644164/download","filename":"155-16 C) PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644165/download","filename":"155-16 C) PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV_priloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644166/download","filename":"155-16 D) SVETELNOTECHNICKY VYPOCET.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644167/download","filename":"155-16 D2) SVT_VYPOCET.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644168/download","filename":"155-16 E1) SITUACIA Layout1 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789665/content/644169/download","filename":"155-16 E2) SCHEMA RVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamovacia povinnost § 166 ods. 1 a) 12. Máj 2017 12. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820598/content/675418/download","filename":"Oznamovacia povinnost §166 ods. 1a).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlovanie informacií 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803139/content/604838/download","filename":"vysvetlovanie informacii - na profil_1.PDF"}]
Súťažné podklady Sutazne podklady 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790019/content/645902/download","filename":"SP-Mojmirovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790019/content/645903/download","filename":"SO 01 1.1 Komunikácia Zadanie s výkazom výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790019/content/645904/download","filename":"SO 01 1.2 Chodník Zadanie s výkazom výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790019/content/645905/download","filename":"02_1 park.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790019/content/645906/download","filename":"02_2 zahony.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790019/content/645907/download","filename":"02_3 palisady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790019/content/645908/download","filename":"02_4 chodnik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790019/content/645909/download","filename":"02_5 ihrisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790019/content/645910/download","filename":"02_6 mobiliar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790019/content/645911/download","filename":"620 - (9,1) - SO03 Oplotenie (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790019/content/645912/download","filename":"155-16 F)VYKAZ VYMER.pdf"}]
Súťažné podklady Sutazne podklady 5. Apríl 2017 5. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801839/content/601780/download","filename":"SP-Mojmirovce-OPRAVA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o oprave - text, datum 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803084/content/604789/download","filename":"15. Oznamenie o oprave-text, datum.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlovanie informacií 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791977/content/650700/download","filename":"vysvetlovanie informacii - na profil.PDF"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813962/content/640067/download","filename":"Informacia otvaranie ponuk-Ostane-na profil.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×