Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a Tribeč na rok 2018.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
792 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 088 000,00
Zaplatené:
1400.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
14

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ťažbový proces na LS Topoľčianky a Tribeč. Ťažba, približovanie a manipulácia dreva v podmienkach LESY SR, š.p. podľa STN480055 a STN480056.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jozef Segéň DODES 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91219
Michal Pavlík 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91220
Milan Barnáš 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91221
Miloš Rajtar 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91222
Euroles s.r.o. 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91223
Ing. Mariana Tullová, EUROLES 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91224
KVENIK s.r.o. 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91225
Pavol Varga 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91226
Ladislav Parkáni st. 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91227
Vladimír Maňkovský 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91228
ŠULEK FOREST, s.r.o. 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91229
Šuriansky s.r.o. 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91230
LIGNEUS, s.r.o. 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91231
FORESTRA, s.r.o. 14 792 000,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91232

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ponuka Vladimír Maňkovský 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923273/content/689338/download","filename":"Ponuka Maňkovský.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-11/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-02/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Topoľčianky a Tribeč 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890946/content/635826/download","filename":"SP LS01 a LS05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890946/content/635827/download","filename":"Príloha SP č. 1 Ramcova dohoda (RD).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890946/content/635828/download","filename":"Príloha SP č. 2 cenová ponuka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z VP 5. Január 2018 5. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921775/content/682951/download","filename":"Zapisnica Vyhodnotenie LS01 a LS05 .pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Pavel Varga 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923265/content/689272/download","filename":"Ponuka Varga.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-06/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení § 55 ods. 2 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909304/content/742243/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument (JED) 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890947/content/635837/download","filename":"Dokument k zákazke JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890947/content/635838/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-12/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-04/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-07/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-03/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-01/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z PU 5. Január 2018 5. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921779/content/682976/download","filename":"Zapisnica Posudenia PU LS01 a LS05.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-05/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov ponuka Milan Barnáš 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923246/content/689237/download","filename":"Ponuka Barnáš.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z OP 5. Január 2018 5. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921772/content/682945/download","filename":"Zapisnica Otvaranie_ponuk LS01 a LS05.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/922984/content/688657/download","filename":"Sprava_o_zakazke LS01 a LS05.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-13/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-10/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov ponuka FORESTRA 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923286/content/689359/download","filename":"Ponuka FORESTRA s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Ing. Mariana Tullová, EUROLES 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923258/content/689248/download","filename":"Ponuka Tullová.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-09/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda (2018) 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018876/content/903251/download","filename":"Suma uhradeného plnenia LS01 a LS05.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka KVENIK 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923262/content/689269/download","filename":"Ponuka KVENIK s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Jozef Segéň DODES 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/922998/content/688737/download","filename":"Ponuka Segéň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Ladislav Parkáni 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923271/content/689336/download","filename":"Ponuka Parkáni.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka ŠURIANSKY 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923277/content/689345/download","filename":"Ponuka ŠURIANSKY s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Miloš Rajtar 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923249/content/689240/download","filename":"Ponuka Rajtar.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Euroles s.r.o. 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923253/content/689243/download","filename":"Ponuka Euroles s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Michal Pavlík 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923242/content/689225/download","filename":"Ponuka Pavlík.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka LIGNEUS 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923281/content/689353/download","filename":"Ponuka LIGNEUS s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-08/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-14/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov ponuka ŠULEK FOREST 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923275/content/689342/download","filename":"Ponuka ŠULEK FOREST s.r.o..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×