Obstarávanie

Dodávka a montáž technológie pre stravovaciu prevádzku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
299 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
285 468,00
Zaplatené:
95.47%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212500-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka a montáž nového technologického vybavenia kuchyne, výdajní jedál a k nim patriacim príslušným priestorom podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom a podľa hygienických a technických požiadaviek na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania v súlade s platnými predpismi.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PROTHERM Profesional, s. r. o. 1 285 468,00 Neuvedené EUR 8. Január 2018 90575

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944347/content/767997/download","filename":"Zápisnica - Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944334/content/767953/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie úspešnosti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908755/content/739571/download","filename":"Formulár §52 - Ostatne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z otvárania ponúk časť ,,Ostatné" 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944359/content/768025/download","filename":"Zápisnica - Ostatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 14. Február 2018 14. Február 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944303/content/767853/download","filename":"Kópia Ostatné1 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944303/content/767854/download","filename":"Kópia Ostatné1 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944303/content/767855/download","filename":"Kópia Kritéria str. 1 - 51.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť ,,Kritériá" 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944354/content/768019/download","filename":"Zápisnica - Otváranie - Kritériá.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania azákazky 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944344/content/767992/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia súťaže.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944321/content/767876/download","filename":"Správa o zákazke § 24 ods. 2 a 3.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912991/content/760800/download","filename":"Formulár §52 - Kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900569/content/702872/download","filename":"Sutazne_podklady_-_Dodavka_a_montaz_technologie_pre_stravovaciu_prevadzku.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×