Obstarávanie

Nákup špecializovanej technológie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
BSystems, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
42990000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup špecializovanej technológie v nasledovnom členení: - Vákuová výhrevná platňa (5 ks) - Pájkovací prístroj spolu so 4 miktoskopmi na báze kamerového systému s príslušným SW - Vákuový lis na spájanie sklo/plast, plast/plast, sklo/sklo do 2x6 palcov spolu s 8 modulárnymi matricami s príslušným SW - Vákuový kompaktný lis na spájanie sklo/plast, plast/plast, sklo/sklo do 6 palcov spolu so 6 modulárnymi matricami spolu s podtlakovým kompresorom a s príslušným SW (4 ks) - Vákuový kompaktný lis na spájanie sklo/plast, plast/plast, sklo/sklo do 6 palcov spolu so 6 modulárnymi matricami spolu s podtlakovým kompresorom a s príslušným SW - Vákuový lis na spájanie sklo/plast, plast/plast, sklo/sklo do 15 palcov spolu so 4 modulárnymi matricami spolu s podtlakovým kompresorom a s príslušným SW - Vákuová komora (2 ks) - Ručný vákuový nanášač lepiacej fólie spolu so 7 modulárnymi matricami (3 ks) - Zmrazovací separátor do (- 190 °C) - Zmrazovací separátor do (- 140 °C)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily